Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
13 March 2017

Animal Control Officers for George / Diere-beheerbeamptes vir George

Due to the high incidents of illegal dog fights, backyard breeding of especially fighting dog breeds, uncontrolled roaming of dogs and keeping of unsterilized or neutered animals, as well as keeping of more than 2 dogs the By-Law Enforcement has become necessary.

Two temporary Law Enforcement/Animal control officers has been identified to assist the SPCA with enforcing the by-law pertaining to the Keeping of Dogs and Cats. They will play an informative role advising on the By-laws e.g. amount of animals to be kept, permission procedures, sterilisation advice, animal control, potential diseases that animals can spread etc. Although the officers will be assisting the SPCA within the George Municipal Boundaries, they will still report to our offices and a Law Enforcement supervisor. These officers also have the full bac -up of the permanent Law Enforcement section to assist with issuing of fines and other assistance when required. 

It must be clarified that the Municipality and the SPCA are committed to responsible animal ownership and will act against persons who abuse, neglect, or use the animals for uncontrolled breeding, fighting, criminal or other illegal acts.

The purpose is also to encourage sterilisation, lessen the amount of roaming animals on the streets, keeping within the allowed animals per household total, as well as to enforce the conditions when walking with the dogs on streets and in public.  

 

Die toepassing van bywette het noodsaaklik geword weens die hoë voorvalle van onwettige honde-bakleiery, agterplaastelery van veral die veghondrasse, die onbeheerde rondloop van honde en die besit van ongesteriliseerde of gesteriliseerde diere, sowel as die besit van  meer as twee honde.

Twee tydelike Wetstoepassingsbeamptes / Diere-beheerbeamptes is geïdentifiseer om die DBV te help met die handhawing van die verordening, met betrekking tot die aanhou van honde en katte. Hulle sal inligting verskaf en die publiek adviseer oor die Verordening van byvoorbeeld die  hoeveelheid diere wat aangehou kan word. Hulle sal aan die publiek inligting verskaf oor die prosedures vir toestemming  om diere aan te hou, die publiek adviseer  oor sterilisasie, die beheer van diere, potensiële siektes wat diere kan versprei ens.  Hoewel die beamptes die DBV in die George Munisipale Grense sal ondersteun, sal hulle steeds by ons kantore en by ‘n Wetstoepassingsbeampte-toesighouer aanmeld. Hierdie beamptes het ook die volle ondersteuning van die permanente Wetstoepassingsafdeling  om te  help met die   uitreiking van boetes en  ander hulp wanneer dit benodig word.

Dit word benadruk dat die Munisipaliteit en die DBV verbind is tot verantwoordelike diere-eienaarskap en sal  optree teen persone wat diere misbruik, verwaarloos, of die diere gebruik vir  onbeheerde teling, honde-gevege, kriminele of ander onwettige dade.

Die doel is ook om sterilisasie aan te moedig, rondloperdiere op straat te verminder en  om  die toegelate hoeveelheid diere per huishouding bine die voorgeskrewe aantal te hou, sowel as om die voorwaardes van die Verordening af te dwing wanneer daar met honde op straat en in die openbaar geloop word.

Last published 13 March 2017