Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Jun 2019Title: Blanco library closed until next TuesdayStatus: Issued George Municipality, 12 June 2019 -The Blanco Library is closed unitl next week Tuesday due to urgent repairs. The municipality apologises for the inconvenience.
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
15 June 2016

BUSPASSASIER VERRAS MET VERLORE DOKUMENTE

BUSPASSASIER VERRAS MET VERLORE DOKUMENTE

Die laaste ding wat Lettie Klaasen nodig gehad het die dag toe sy die bus vat om ‘n ander skool vir haar kind te gaan soek, was om al haar persoonlike dokumente te verloor. Dié ma van Borchards se kop was by haar kind en sy probleme, nie by die koevert met noodsaaklike papiere op haar skoot nie.

Toe Lettie dus dié oggend in April ingedagte uit die GO GEORGE Roete 9 klim, bly haar koevert met identiteitsdokument, geboortesertifikate, huweliksertifikaat, bankkaart en ander dokumentasie op die bus agter. Volgens haar kon sy nie onthou waar sy dit verloor het nie.  “Ek het ook nie vir een oomblik gedink aan die bus as ‘n moontlike plek waar ek dit vergeet het nie. Ek was regtig so moedeloos, want sonder daai papiere sal ek nêrens kom met die skoolsoekery nie, en die kind moet skoolgaan,” vertel Lettie.

Maar twee weke later, op die einste dag wat sy gaan aansoek doen het vir ‘n tydelike identiteitsdokument, stop ‘n vreemde motor voor haar deur met blye tyding.

Die bestuurder van die GO GEORGE-bus het die koevert opgetel en by die busdiens se inligtingskiosk in Cradockstraat ingehandig. Die kliëntediens-personeel het vir twee weke gewag om te kyk of iemand daarvoor kom vra by die verlore goedere, maar uiteindelik besluit om die betrokke passasier self te probeer opspoor.

“Dit is nie ons normale prosedure nie, maar die personeel het net eenvoudig gesê hierdie vrou gaan te veel sukkel as sy haar goed nie terugkry nie,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder.  “In die hoop dat haar adres nog onveranderd is, het een van ons personeellede uiteindelik na die adres in Lettie se ID-boekie gery en haar inderdaad daar aangetref.”

Lettie was oorstelp. “Ek kan nie vir julle sê hoe dankbaar is ek nie. Nou hoef ek nie weer al daai papiere te vervang nie – hoe lank sou dit my nie gevat het nie? Dié goeie daad is nou regtig ‘n silwer rantjie om my donker wolk. Dankie, dankie, GO GEORGE!”

Op die foto: Lettie Klaasen kon haar oë nie glo toe GO GEORGE se kliëntediensbeampte voor haar deur in Borchards stop met haar verlore dokumente nie.

 

GO GEORGE BUS PASSENGER SURPRISED WITH LOST DOCUMENTS

The last thing Lettie Klaasen needed on the day she took the bus to go find another school for her child, was to lose all her personal documents.  This mother from Borchards’ mind was with her child and his problems, not with the envelope with essential documents on her lap.

So when Lettie absentmindedly got out of the GO GEORGE Route 9 on that April morning, her envelope containing her identity document, birth certificates, marriage certificate, bank card and some other documentation stayed behind on the bus. She says she couldn’t remember at all where she had lost it. “And I never thought of the bus as a possibility. I was just so disheartened, since without those papers I couldn’t get anywhere with finding a school, and the child must attend school,” she said.

But two weeks later, on the very day that she had applied for a temporary identity document, a strange car stopped in front of her house, bringing good tidings.

The driver of the GO GEORGE bus picked up the envelope and handed it in at the bus service’s info kiosk in Cradock Street. The customer service staff waited for two weeks to see if somebody enquires about it, but eventually decided to try and locate the unfortunate passenger themselves.

“This is not our normal procedure, but the staff simply said this woman was going to struggle too much if she didn’t get her documents back,” said James Robb, GO GEORGE Manager. “Hoping that the address would still be the same, one of our staff eventually drove to the address in Lettie’s ID book and indeed found her there.”

Lettie was overwhelmed. “I cannot tell you how grateful I am. Now I don’t have to replace all those documents – how long would that have taken me? This good deed now really is a silver lining around my dark cloud. Thank you, thank you, GO GEORGE!”

 

Last published 15 June 2016