Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 09 Jul 2020Title: WATER UPDATE: 9 JULY 2020Status: Dam level: 89.29% (down from 90.99%) Rainfall since 2 July: 0.5mm Demand/usage: 26,042 megalitres Section 2B restrictions apply, details on FB, App and website.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
20 March 2020

Cleaning of GO GEORGE buses during COVID-19 crisis

PRESS RELEASE: CLEANING OF GO GEORGE BUSES DURING COVID-19 CRISIS

Issued 19 March 2020

 

All GO GEORGE role-players are fully engaged in implementing various strategies to prevent spreading of the Covid-19 virus, including disinfecting of the buses.

Despite prior preparation, in a global crisis situation such as Covid-19, certain measures can only be finalised once a disaster announcement has been made. While finalising the exact cleaning materials required, George Link has ramped up their cleaning processes extensively with cleaning staff now working double shifts, 16 hours per day. An additional process has also been implemented to wipe down the interior of each bus with sanitising chemicals after every duty. To enhance the crisis cleaning regime, a special steam-cleaning machine is expected to arrive shortly, which will also form part of the normal cleaning schedule of the buses after the crisis is over.

* It is important to note that a dirty bus is not necessarily a contaminated bus, and a clean bus is not necessarily a germ-free bus.

GO GEORGE wants to reassure the community of George and our valued passengers that we are doing everything in our power to contribute to their safety when using our bus service. However, we need to emphasise that every individual should take responsibility for their own health and safety by keeping to any preventative instructions issued by Government.  During a crisis of this nature, public transport is a high risk environment, and passengers are requested to only travel if essential and where possible during off-peak times to limit contact.

In addition, a crisis response plan has been developed with staggered levels of precautionary measures which GO GEORGE will continually assess and implement as the crisis develops. Passengers will be kept updated as the situation changes.

 

PERSVERKLARING: SKOONMAAK VAN GO GEORGE-BUSSE TYDENS COVID-19 KRISIS

Uitgereik 19 Maart 2020

 

Alle GO GEORGE-rolspelers is volskaals besig met die implementering van verskeie strategieë om die verspreiding van die Covid-19-virus te voorkom, insluitend die ontsmetting van die busse.

Ten spyte van vooraf voorbereidings kan sekere maatreëls in 'n wêreldwye krisissituasie soos hierdie slegs gefinaliseer word sodra 'n rampaankondiging gemaak is. Terwyl die presiese bepalings vir geskikte skoonmaakmiddels gefinaliseer word, het George Link solank hul skoonmaakproses grootliks uitgebrei met skoonmaakpersoneel wat dubbele skofte, 16 uur per dag, werk. 'n Bykomende proses om die binnekant van elke bus na elke skof met ontsmettende chemikalieë skoon te vee, is ook geïmplementeer. Om die krisis-reinigingsprogram verder te verbeter, is 'n spesiale stoomreiniger bestel, wat ook deel van die normale skoonmaakskedule van die busse sal vorm nadat die krisis is verby.

* Dit is belangrik om daarop te let dat 'n vuil bus nie noodwendig 'n besoedelde bus is nie, en 'n skoon bus is nie noodwendig 'n kiemvrye bus nie.

GO GEORGE wil die gemeenskap van George en ons gewaardeerde passasiers verseker dat ons alles in ons vermoë doen om by te dra tot hul veiligheid wanneer hulle ons busdiens gebruik. Ons moet egter beklemtoon dat elke individu verantwoordelikheid moet neem vir hul eie gesondheid en veiligheid deur te hou by enige voorkomende instruksies wat deur die regering uitgereik word.  Tydens 'n krisis van hierdie aard, is openbare vervoer 'n hoë risiko-omgewing en passasiers word versoek om net te reis indien dit noodsaaklik is en waar moontlik, tydens nie-spitstye, om kontak te beperk.

Daarbenewens is 'n krisis-reaksieplan ontwikkel met toenemende vlakke van voorsorgmaatreëls wat GO GEORGE voortdurend sal assesseer en implementeer soos die krisis ontwikkel. Passasiers sal op hoogte gehou word namate die situasie verander.

 

Last published 20 March 2020