Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
07 February 2017

Erin’s Bus Comes Home

Travelling or walking to school in George, it is most probable that you will encounter a GO GEORGE bus - or two or three - on the way. Add to that a mom who works for the company that puts the “make-up” on those buses, and the idea of doing something”bussy” for a school project, is even more probable.

Erin Woolley (12), a grade seven learner at Holy Cross Primary School, impressed classmates and teachers alike with her impressive GO GEORGE bus for their Natural Science and Technology (NST) assignment at the end of last year. Erin’s mom, Karyn, works at Ramcom, the local company responsible for repairs and rebranding of damaged large vehicles, and the official body shop servicing the well-known blue and green fleet.

“Our instruction was to build a structure that would heat up, light up or move, including a home-made switch,” says Erin. “Since GO GEORGE is sort of part of my mom’s work, I immediately thought to build a bus from steel. I was hoping Ramcom would help me with the spray painting and branding, like the correct GO GEORGE colours and logo, and fortunately they did. That really helped a lot.”

Erin’s sleek bus certainly lights up, as required. Her home-made switch has three different settings, either switching on the front or back lights, or a light inside the bus, earning her a whopping 93% (28/30).

According to the young bus builder, her teacher, Leon Prezens, was quite impressed with her project. “He used to tell the other kids, ‘If you need a lift home, remember, you can always take Erin’s bus!’.”

Erin’s bus is still in perfect condition, it’s future a point of discussion within the family. “My mom says maybe we can give it to GO GEORGE, but I’m not sure whether they will really want it. I mean, where will they put it?”

In the meantime, GO GEORGE Manager, James Robb, heard about this suggestion. He immediately contacted Erin, inviting her to park and showcase her bus in the GO GEORGE office. “It is such an honour to be entrusted with Erin’s bus,” he says. “It really warms our hearts to see our city’s children buy into the public transport concept, even in this way.”

Erin Woolley (12) has built a GO GEORGE bus, complete with back, front and inside lights, for a science project. She has been invited to “park” her bus at the GO GEORGE office, adding to the collection of children’s drawings and colouring-in pictures about the buses, already decorating the office walls.

Unmistakably, a GO GEORGE bus.

 

PERSVRYSTELLING: ERIN SE BUS KOM HUIS TOE

Of jy nou skool toe loop of ry in George, jy gaan waarskynlik ‘n bus – of twee of drie – raakloop op die pad. As jou ma boonop werk vir die maatskappy wat daardie busse “inkleur”, is dit nóg meer waarskynlik dat jy iets “busserigs” gaan doen vir ‘n skoolprojek.

Erin Woolley (12), ‘n graad sewe-leerder aan die Holy Cross-laerskool, het haar klasmaats en onderwysers ewe veel beïndruk met die indrukwekkende GO GEORGE-bus wat sy vir hul wetenskaptaak aan die einde van verlede jaar gebou het. Erin se ma, Karyn, werk by Ramcom, die plaaslike maatskappy wat herstelwerk en handelsmerk-kentekens doen op groot voertuie, en ook die amptelike dienssentrum is vir die bekende groen en blou vloot.

“Ons opdrag was om ‘n struktuur te bou wat sal verhit, verlig of beweeg, en ‘n selfgemaakte skakelaar insluit,” sê Erin. “Aangesien GO GEORGE soortvan deel is van my ma se werk, het ek dadelik daaraan gedink om ‘n bus uit staal te bou. Ek het gehoop Ramcom sal my help met die spuitverwery en handelsmerk, soos die regte GO GEORGE-kleure en -kenteken, en gelukkig het hulle. Dit het regtig baie gehelp.”

Erin se spoggerige bus het inderdaad ligte wat aanskakel, soos vereis. Haar skakelaar het drie verskillende verstellings wat óf die voor- of agterligte aanskakel, óf die binnekant van die bus verlig, en vir haar ‘n skitterende 93% (28/30) behaal het.

Volgens die jong busbouer was haar onderwyser, Leon Perez, baie in sy skik met haar projek. “Hy het heeltyd vir die ander kinders gesê, ‘As julle ‘n geleentheid huis toe soek, onthou – julle kan altyd met Erin se bus ry!’.”

Erin se bus is steeds in ‘n piekfyn toestand, en die familie wonder oor sy pad vorentoe. “My ma sê ek kan dit dalk vir GO GEORGE gee, maar ek is nie seker dat hulle dit regtig sal wil hê nie. Ek bedoel, waar sal hulle dit bêre?”

Intussen het GO GEORGE-bestuurder, James Robb, van die voorstel gehoor. Hy het dadelik met Erin kontak gemaak en haar genooi om haar bus in die GO GEORGE-kantoor te kom parkeer en uit te stal. “Dit is so ‘n eer dat Erin bereid is om haar bus aan ons toe te vertrou,” sê hy. “Dit maak regtig ons harte warm om te sien dat ons stad se kinders inkoop by die openbare vervoer-konsep, en veral op hierdie manier.”

 

ONDERSKRIF:

Erin Woolley (12) het ’n GO GEORGE-bus gebou vir ’n wetenskaptaak – volledig met voor-, agter- en binneligte. Erin is genooi om haar bus by die GO GEORGE-kantoor te gaan “parkeer”, waar dit deel sal vorm van die versameling kinderkuns en inkleurprente oor die busse wat reeds die kantoor se mure versier.

Onmiskenbaar ’n GO GEORGE-bus.

Last published 07 February 2017