Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 01 Jul 2020Title: WATER UPDATE: 1 JULY 2020Status: Dam level: 90.99% (down from 92,3%) Rainfall since 25/06: 21.7mm Usage: 27,913 megalitres Section 2B restrictions apply, details on municipal FB, App and website. Report leaks and pipe burst on 044 801 9262/6 or 044 801 6300 (a/h).
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
12 December 2016

Extra Bus Trips And Extended Hours During The Festive Season

 

Extra trips and extended hours during the festive season for Pacaltsdorp residents working at the Garden Route Mall, midibuses instead of minibuses on busy routes and a passenger-friendly community route – these are just some of the changes that will be implemented by GO GEORGE on Sunday 18 December 2016. The festive season adjustments will apply from 18 December until 8 January 2017.

These changes have been shaped around passenger demand, and should address several issues that have been aired by passengers lately.

Pacaltsdorp – Garden Route Mall

Route 12 Pacaltsdorp – Garden Route Mall has been streamlined in several ways.

Firstly, this route will from now on be run with midibuses only from Mondays to Saturdays, ensuring enough capacity to transport Pacaltsdorp residents to the Mall in time for work. The schedule changes slightly with the first bus departing at the Heather stop at 06:30 and not 06:20 as is currently the case, but up to now, minibuses were used on the first two trips of the morning. With all the trips now being serviced by midi buses,the capacity problem during peak times should be something of the past. On Sundays, a mix of mini- and midibuses will be used, scheduled according to demand, but good news is that during the festive season, all Sunday trips will be serviced by midibuses. 

Secondly, operational hours on Route 12 have been extended for the festive season to accommodate the longer business hours of shops in the Garden Route Mall and Eden Meander. From 18 December 2016 until 8 January 2017, the last bus of the day will be departing from the Mall at 20:55, one hour later than usual. At the same time, extra trips have been added on this route for this period only, with a bus departing about every 20 minutes instead of every 40 minutes, throughout the day.

Rosemoor

The new additions to the Rosemoor routes, Routes 53A (weekdays) and 53B (Saturdays) have been rerouted along Triumph Street, as was initially the plan. Upgrading of Triumph Street has now been completed and these two faster, shorter routes will in future run along a longer stretch of Beer Street. Residents living in the vicinity of Beer Street are encouraged to use these routes instead of the longer Route 53. To service this route, two new bus stops have been built in Rietbok Street near the intersection with Triumph Street.

With the Rosemoor routes using the road behind Eden Meander now, another new bus stop called Eden Meander, has been built near the entrance to Blue Mountain.

Denneoord

Passengers using Route 56 CBD – Denneoord will be pleased to learn that midibuses will be introduced on this route during peak times.

Schedule changes

To ensure smoother transfers between different routes, timetable changes have been made to Routes 7 CBD – Garden Route Mall, 56 CBD – Denneoord, 13 City Loop, 12 Pacaltsdorp – Garden Route Mall and 53 Rosemoor (bringing back the trip departing from the Mall at 05:00). These timetables are being handed out in printed form to passengers. Anyone who has not received one, can pick up a copy at the GO GEORGE info kiosk at the Transport Hub, or phone the Call Centre on 0800 044 044. Alternatively, visit www.gogeorge.org.za.

Ekstra busritte en verlengde ure tydens feesseisoen

Ekstra ritte en verlengde ure gedurende die feesseisoen vir Pacaltsdorp-passasiers wat by die Garden Route Mall werk, midibusse pleks van minibusse op besige roetes en ‘n passasiersvriendelike gemeenskapsroete –hierdie is net sommige van die veranderings wat GO GEORGE op Sondag 18 Desember 2016 sal implementeer. Die feesseisoen-aanpassings sal geld vanaf 18 Desember tot 8 Januarie 2017.

Die veranderings is gebaseer op passasiersaanvraag en behoort verskeie kwessies wat in die laaste tyd deur passasiers uitgelig is, aan te spreek.

Pacaltsdorp – Garden Route Mall

Roete 12 Pacaltsdorp – Garden Route Mall is op verskeie maniere verfyn.

Eerstens sal hierdie roete voortaan met slegs midibusse ry van Maandae tot Saterdae, om genoeg kapasiteit te verseker vir Pacaltsdorpers om betyds vir werk by die Mall aan te kom. Die skedule verander effens met die eerste bus wat voortaan om 06:30 sal vertrek vanaf die Heather-bushalte, en nie meer om 06:20 soos wat nou die geval is nie. Die eerste twee ritte van die dag word egter tans met minibusse gedoen, en met al die ritte wat voortaan deur midibusse bedien gaan word, behoort kapasiteitsprobleme gedurende spitstye iets van die verlede te wees. Op Sondae gaan ‘n mengsel van mini- en midibusse gebruik word, geskeduleer volgens aanvraag, maar die goeie nuus vir mense wat graag wil gaan inkopies doen, is dat alle Sondagritte gedurende die feesseisoen met midibusse gedoen sal word.

Tweedens word operasionele ure op Roete 12 vir die feesseisoen verleng om die langer besigheidsure van winkels in die Garden Route Mall en Eden Meander te akkommodeer. Van 18 Desember 2016 tot 8 Januarie 2017 sal die laaste bus van die dag om 20:55 by die Mall vertrek, een uur later as gewoonlik. Terselfdertyd is ekstra ritte op hierdie roete bygevoeg, slegs vir hierdie tydperk, met ’n bus wat elke 20 minute pleks van elke 40 minute vertrek, regdeur die dag, die hele week.

Rosemoor

Die nuwe byvoegings op die Rosemoor-roetes, Roetes 53A (weeksdae) en 53B (Saterdae), word herlei om deur Triumphstraat te ry, soos wat die aanvanklike plan was. Opgradering van Triumphstraat is nou afgehandel en hierdie twee vinniger, korter roetes sal voortaan met ‘n langer deel van Beerstraat langs ry. Inwoners wat naby Beerstraat woon, word aangemoedig om hierdie roetes pleks van die langer Roete 53 te gebruik. Twee nuwe bushaltes is in Rietbokstraat naby die aansluiting met Triumphstraat gebou om hierdie roete te bedien.

Aangesien die Rosemoor-roetes deesdae die pad agter Eden Meander gebruik, is nog ‘n nuwe bushalte, Eden Meander, naby die Blue Mountain-ingang gebou.

Denneoord

Passasiers wat Roete 56 CBD – Denneoord gebruik, sal bly wees om te verneem dat midibusse pleks van minibusse voortaan gedurende spitstye ingespan gaan word.

Skeduleveranderings

Om geriefliker oorklim tussen verskillende roetes te verseker, is sekere tydroosterveranderings aangebring op Roetes 7 CBD – Garden Route Mall, 56 CBD – Denneoord, 13 City Loop, 12 Pacaltsdorp – Garden Route Mall en 53 Rosemoor (onderandere die terugbring van die rit wat 05:00 by die Mall vertrek). Hierdie tydroosters word in gedrukte formaat aan passasiers uitgedeel. Enige persoon wat nog nie een ontvang het nie, kan gerus ‘n afskrif gaan haal by die GO GEORGE-inligtingskiosk in Cradockstraat by die vervoerkern (Hub), die inbelsentrum skakel by 0800 044 044 of die webblad by www.gogeorge.org.za besoek.

Last published 30 July 2019