Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
10 October 2016

First permanent GO GEORGE bus shelters under construction

First permanent bus shelters under construction

GO GEORGE has announced that construction work on the first 30 permanent shelters for the GO GEORGE bus service has started this week. These structures will bring some welcome relief from the typical unpredictable weather conditions experienced in George.

“Of course we would have preferred to present our passengers with all of these facilities from the first roll-out of the system,” says James Robb, GO GEORGE Manager, “but since all routes start out as trial routes while we monitor passenger needs and usage patterns, it would not be cost effective to put up an expensive permanent shelter at a stop, just to move it again a while later, at huge cost, when the routes are refined.”

The bus stops getting permanent shelters were selected according to the types of buses stopping there (sprinters or larger buses), the number of routes using the stop, frequency of trips, proximity to shops and places of interest and employment, the type of bus stop (kerb or road side) and the physical condition of the road and pavement.  A further consideration is the number of passengers using the particular stop. Bus shelters will continue to be erected in batches over a period of time, as budget allows.  

The bus shelter itself is a durable, low-maintenance structure made from galvanised steel, designed in a modular fashion so as to allow for additional extensions. Over time, certain shelters will be expanded and others improved with additional facilities as required.

During the installation of the shelters, a foundation will be cast, sidewalks will be upgraded where feasible and other infrastructure such as as telephone and electrical cables moved.

Harold Basson, Director of Civil Engineering Services of the George Municipality, indicated that due to the unique location of each bus stop, an assessment is done prior to the final placement of the structure.  “In order to determine the ideal placement of the structure, the existing infrastructure and available sidewalk are carefully assessed, as well as best sight lines for oncoming buses and traffic, safety of passengers, and ease of movement for persons with special categories of needs to enter and exit the vehicle,” he said.

Several shelters resembling those being erected now could be seen at the Garden Route Mall, the transport hub in Cradock Street and Blanco since the middle of last year. These were constructed as part of a public participation process whereby the community was invited to indicate their preferred design.

In the photograph: There's a lot more to putting up bus shelters than meets the eye. Foundations were dug and filled with concrete at the Sports Club bus stop in CJ Langenhoven Road on Monday. If all goes according to plan, the terrain should be ready for the installation of the first permanent bus shelter before the end of next week.

Edward Dywili, store assistant, and Siya Nyoka, working in the supply chain department, are both employees of the George Hospital and most excited to see that the permanent shelter at the bus stop used by hospital staff is in the process of construction.

 

 

Eerste permanente busskuilings nou opgerig

GO GEORGE het aangekondig dat konstruksiewerk aan die eerste 30 permanente busskuilings vir die GO GEORGE-busdiens hierdie week begin het. Hierdie strukture sal welkome verligting bring teen die onvoorspelbare weerstoestande wat so tipies is van George.

“Natuurlik sou ons verkies om ons passasiers al hierdie fasiliteite sommer heel van die begin af te bied,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder, “maar aangesien al die roetes aanvanklik as toetsroetes beskou word terwyl ons eers passasiers se behoeftes en gebruikspatrone monitor, sou dit nie kostedoeltreffend wees om duur permanente skuilings op te rig, net om dit ‘n paar maande later teen groot koste te skuif wanneer ons roetes aanpas nie.”

Die bushaltes wat skuilings kry, is bepaal op grond van die tipes busse wat daar stop (mini- of groter busse), die aantal roetes wat die halte gebruik, frekwensie van ritte, nabyheid aan winkels, plekke wat gereeld besoek word en werksplekke, die tipe bushalte (inham of in die pad), en die fisiese toestand van die pad en sypaadjie. Nog 'n oorweging is die aantal passasiers wat die bushalte gebruik. Busskuilings sal in groepe oor 'n tydperk opgerig word, soos die begroting dit toelaat.

Die busskuiling self is 'n duursame, lae-onderhoud struktuur van gegalvaniseerde staal in 'n modulêre ontwerp wat later bykomende uitbreidings sal toelaat. Sekere skuilings sal mettertyd uitgebrei word met bykomende fasiliteite soos nodig.

Tydens die installering van die skuilings word fondasies gegooi, sypaadjies opgegradeer waar nodig en moontlik, en ander infrastruktuur soos telefoon- en elektriese kabels geskuif.

Harold Basson, direkteur van siviele ingenieursdienste van die George-munisipaliteit, sê as gevolg van die unieke ligging van elke bushalte, word 'n assessering gedoen voor die finale plasing van die struktuur. "Om die ideale plasing van die struktuur te bepaal, word daar versigtig gekyk na bestaande infrastruktuur en beskikbare sypaadjieruimte, die beste siglyne vir aankomende busse en verkeer, die veiligheid van passasiers, en die gemak van beweging vir persone met spesiale kategorieë van behoeftes om in en uit die bus te kom," sê hy.

Verskeie skuilings wat lyk soos dié wat nou opgerig word, is al sedert die middel van verlede jaar by die Garden Route Mall, die bushaltes in Cradockstraat en in Blanco te sien. Hierdie skuilings is opgerig as deel van ‘n openbare deelnameproses waartydens die publiek hul voorkeurontwerp kon aandui.

 

In die Foto: Daar is baie meer aan die oprigting van 'n busskuiling as wat op die oog af blyk. Die fondasies by die Sports Club-bushalte in CJ Langenhovenstraat is Maandag gegrawe en met beton gevul. As alles volgens plan verloop, behoort die terrein gereed te wees vir die installasie van die eerste permanente busskuiling voor die einde van volgende week.

Edward Dywili, stoorassistent,en Siya Nyoka wat by voorsieningsadministrasie werk, is albei werknemers van die George-hospitaal en is hoogs opgewonde om te sien dat die permanente skuiling by die bushalte wat die hospitaalpersoneel gebruik, besig is om opgerig te word.

 

Last published 10 October 2016