Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Home Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
30 January 2017

George Old Car Show Celebrates 21st Anniversary

George – The George Old Car Show, driven by Oakhurst Insurance Company Limited, celebrates its 21st year of existence on 11 and 12 February 2017.

“This annual event of the Southern Cape Old Car Club (SCOCC), will celebrate the show2’s 21 years of existence with an exhibition of more than 1 000 vehicles,” said Phillip Rosser, chair of the committee organising the 2017 Show. It is expected that the 2016 record number of 12 000 visitors will be exceeded.

The extended Themalethu-Pacaltsdorp Drive-Thru was announced during the launch of the George Old Car Show, driven by Oakhurst Insurance Company Limited, at the Protea Hotel by Marriot King George in November last year.

This Drive-Thru on Sunday 5 February will definitely be one of the highlights of the George Old Car Show. Due to the popularity of the first drive through in 2016, it was decided to repeat it this year.

“The Drive-Thru is almost like a mobile billboard advertising the show in these areas where residents don’t traditionally attend the Show. The aim is to create awareness of he culture of old cars and the importance of conserving it for posterity.”

About six old cars, accompanied by the Southern Cape Old Car Club’s vintage fire-engine will drive through these two areas, while Herman Ungerer, the Club’s announcer, will tell residents more about the cars and the show in their own languages of Xhosa, English and Afrikaans

This fire-engine, which dates from 1962, which was used in Sedgefield, was donated to the Club a couple of years ago by the Knysna Municipality.

The Drive-Thru will take place under the supervision of George Traffic, and commences at 14:00. The vehicles will drive slowly through the areas to allow residents a closer look at the vehicles that Ungerer is telling them about in their own language.

The Municipality values this type of outreach to the different communities. “It is important to the Municipality that all residents form part of events like these, and the Thembalethu-Pacaltsdorp Drive-Thru is our way of involving all residents. We invite everybody to join this major event,” said Rosser.

The George Old Car Show, driven by Oakhurst Insurance Company Limited, takes place at the PW Botha College in York Street, George. Besides the SAB Beer Tent, managed by George Rotary, a number of stalls will offer food, soft drinks, and a variety of merchandise for sale. At a minimal fee young children may be left to play under supervision in a safe area. Parking is available on the school premises.

Read more in George Herald and Die Burger, media partners of the George Old Car Show, driven by Oakhurst Insurance Company Limited.

Entrance fees:

Saturday: Adults R50, Pensioners R40, Children R20

Sunday: Adults R20, Pensioners R15, Children R10

Special weekend package deal: Adults R60, Pensioners R45, Children R25

Gates will be open on Saturday 07:00 to 18:00 and Sunday 08:00 to 13:00.

The official opening by George executive mayor Melvin Naik will take place at 10:00 on Saturday.

For more information contact Phillip Rosser on 082 410 5490 or Chris van Staden on 082 491 5254, or visit the Southern Cape Old Car Club website at www.scocc.co.za

George Oumotorskou vier 21 jaar

Ou motors steel oral harte

George – Die George Oumotorskou, gedrewe deur Oakhurst Versekeringsmaatskappy Beperk, vier op 11 en 12 Februarie 2017 sy 21ste bestaansjaar.

“Die 21ste bestaansjaar van die Suid-Kaap Oumotorklub (SKOMK) se George Oumotorskou word gevier met 2‘n uitstalling van meer as 1 000 voertuie en ek is seker ons gaan verlede jaar se rekord besoekerstal van 12 000 oorskry,” sê Phillip Rosser, voorsitter van die 2017 reëlingskomitee.

Die George Oumotorskou, gedrewe deur Oakhurst Versekeringsmaatskappy Beperk, is einde verlede jaar by die  Protea Hotel by Marriot King George bekendgstel. Een van die hoogtepunte wat uitgelig is, is die Thembalethu-Pacaltsdorp-deurrit wat op die naweek voor die skou onderneem  word.

Die Thembalethu-Pacaltsdorp-deurrit wat op Sondag 5 Februarie plaasvind,  is een van die hoogtepunte in die aanloop tot die George Oumotorskou, gedrewe deur Oakhurst  Versekeringsmaatskappy Beperk.

Die rit deur Thembalethu en Pacaltsdorp het verlede jaar vir die eerste keer plaasgevind en weens die oorweldigende positiewe reaksie wat dit in die woonbuurte ontlok het, is besluit om die rit vanjaar te herhaal.

“Die Thembalethu en Pacaltsdorp-deurrit is amper soos ‘n mobiele advertensiebord vir die skou in woonbuurte waar inwoners nie tradisioneel die Oumotorskou besoek nie, en die doel is bewusmaking van die kultuur van ou motors en wat gedoen word om die bewaring daarvan te bevorder.”

Sowat ses ou motors, vergesel deur die klub se gerestoureerde brandweerwa, gaan deur die twee woonbuurte ry. Herman Ungerer, die klub se aankondiger, sal deurentyd in Afrikaans, Engels en Xhosa meer vertel oor die voertuie wat aan die rit deelneem en dat hulle by die George Oumotorskou te sien sal wees.

Dié besondere brandweerwa, wat uit 1962 dateer, het voorheen aan die Knysna Munisipaliteit behoort en het in Sedgefield diens gedoen. Dit is ‘n paar jaar gelede aan die Suid-Kaap Oumotorklub geskenk.

Die deurrit, wat vergesel word deur die George Verkeersdepartement, begin omstreeks 14:00. Die voertuie ry teen ‘n stadige pas deur die woonbuurte wat inwoners geleentheid gee om die voertuie van naderby te bekyk en te luister na die inligting in hul eie taal oor die motors en die skou.

Hierdie wyse van uitreik na die onderkeie woonbuurte beteken baie vir die Munisipaliteit. “Dit is vir die George Munisipaliteit belangrik dat al die inwoners van George by sulke geleenthede betrek word, en die Thembalethu en Pacaltsdorp-deurrit is die organiseerders se manier om almal te betrek. Ons nooi almal om deel te wees van dié grootste geleentheid,” sê Rosser. 

 Die George Oumotorskou, gedrewe deur Oakhurst Versekering Beperk, vind plaas by die PW Botha Kollege in Yorkstraat, George. Naas die SAB Biertent, wat deur die Rotariërs bestuur word, is daar ook talle stalletjies wat eet- en drinkgoed en allerande snuisterye verkoop. Daar is ook ‘n veilige speelplek waar jong kinders teen ‘n geringe fooi besig gehou sal word. Parkering is op die skoolterrein beskikbaar.

Lees meer in die George Herald en Die Burger, die mediavenote vir die George Oumotorskou, gedrewe deur Oakhurst Versekeringsmaatskappy Beperk.

Toegang

Saterdag: Volwassenes R50, Pensionarisse  R40, Kinders R20

Sondag: Volwassenes R20, Pensionarisse R15, Kinders R10

Naweekpakket vir Saterdag en Sondag: Volwassenes R60, Pensionarissse R45, Kinders R25

Hektye

Saterdag 07:00 tot 18:00 en Sondag 08:00 tot 13:00

Die amptelike opening word Saterdag om 10:00 deur Melvin Naik, George se uitvoerende burgemeesster, waargeneem.

 

Kontak Phillip Rosser by 082 410 5490 of Chris van Staden by 082 491 5254 vir meer inligting, of besoek die Suid-Kaap Oumotorklub se webblad by www.scocc.co.za 

Last published 30 July 2019