Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Jun 2019Title: Blanco library closed until next TuesdayStatus: Issued George Municipality, 12 June 2019 -The Blanco Library is closed unitl next week Tuesday due to urgent repairs. The municipality apologises for the inconvenience.
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
06 April 2016

GO GEORGE BUS ROUTE REFINEMENTS

Pacaltsdorp

Another series of route refinements to the GO GEORGE bus service, based on passenger feedback on the Pacaltsdorp routes, will be implemented on Sunday, 10 April 2016. This is the second set of such refinements that already addressed the needs on the Rosemoor and Denneoord routes last month, and will be concluded shortly with changes to the service in Blanco.

This weekend’s refinements will address needs such as a route into Syferfontein, a new community route that will give passengers access to community- and health services in Pacaltsdorp itself, and additional trips in Rosedale where demand has been exceeding available services lately. Additional buses in the afternoon after school on all three routes going into Pacaltsdorp will also increase capacity to transport schoolchildren drastically.

The route refinements are as follows:

Route 1A New Dawn Park:  Weekdays: There is an additional express trip at 07:00, departing from the Protea stop and going via Mission Street to Beach Road, as well as additional trips at 07:45 from New Dawn Park to the CBD, and at 13:45 and 14:45 from the CBD.

Route 1 B Harmony Park:  Weekdays: The 07:10 trip is being replaced with an earlier trip at 06:50 into town, and in the afternoon there is an additional trip at 14:45 from the CBD. The 05:30 trip on Sundays falls away, but two buses will be departing at 06:00.

Route 60 Syferfontein/Rosedale:  The route starts at the Syfer stop in Syferfontein, runs up Olympic Drive to Beach Road, and then through Rosedale.  When this route returns from town, after 12:00,  it goes through Rosedale first, and then to Syferfontein, on the same route. Before 12:00, however, the return route goes directly to Syferfontein, and Rosedale passengers are advised to debark at the Beach A stop and transfer on the other side of the road to the new community route, Route 61, that also runs through Rosedale. On weekdays there are two additional buses in the afternoon that depart from the CBD at 13:45 and 14:45.

NEW Route 61: Pacaltsdorp Community: This route starts at the Mission/East stop and runs up in Mission Street, turning right into Beach Road, and left into Olympic Drive to the Syfer stop in Syferfontein where it turns around and drives back via Olympic Drive. The route then turns left into Llama Street and runs via Corporation, Infantry, Veteran, Stag and Artillery Streets, and crosses Beach Road to Rosedale where the bus runs clockwise through Rosedale. Coming back from Rosedale, the route crosses Beach Road, turns left into Square Hill Street to Olympic Drive where it turns left, crosses Beach Road to go down Noord Street, up to the Mission/East stop opposite the clinic and library.

NEW Route 61R: Reverse Pacaltsdorp Community: The route also starts at the Mission/East stop and runs down Mission Street till it turns right into Beach Road and left into Olympic Drive.  Here the route turns right into Square Hill Street and to Rosedale where it follows the clockwise route, coming back to Delville Park over Beach Road, running via Stag, Veteran, Infantry, Corporation and Llama Streets, and then turns right into Olympic Drive down to Syferfontein. Turning around, the bus drives up Olympic Drive, crosses Beach Road into Noord Street, up to the Mission/East stop opposite the clinic and library.

Route 9 Industria: The 05:00 trip on this route falls away due to lack of demand.

The GO GEORGE Call Centre is open daily from 06:00 till 21:00. Phone 0800 044 044 for assistance with trip planning or enquiries about the amended routes.

 

WELKOME GO GEORGE BUSROETEVERFYNINGS VIR PACALTSDORPERS

Nog ‘n reeks roeteverfynings van die GO GEORGE-busdiens, gebaseer op gebruikersterugvoer op die Pacaltsdorp-roetes, word op Sondag, 10 April 2016 ingestel. Dit is die tweede stel verfynings in ‘n reeks wat reeds verlede maand behoeftes op die Rosemoor- en Denneoord-roetes aangespreek het, en binnekort voltooi sal wees wanneer ‘n paar aanpassings aan die diens in Blanco gemaak word.

Hierdie naweek se verfynings spreek behoeftes soos ‘n roete tot binne-in Syferfontein, ‘n nuwe gemeenskapsroete wat passasiers toegang sal gee tot gemeenskaps- en gesondheidsdienste binne Pacaltsdorp self aan, en bykomende ritte in Rosedale waar die aanvraag in die laaste tyd die beskikbare dienste oorskry het. Bykomende busse in die middae ná skool op al drie roetes wat Pacaltsdorp toe ry, sal die kapasiteit vir die vervoer van skoolkinders ook drasties verhoog.

Die roeteverfynings lyk soos volg:

Roete 1A New Dawn Park:  Op weeksdae is daar ‘n addisionele verkorte roete wat om 07:00 by die Protea-bushalte vertrek middedorp toe, ‘n addisionele rit vanaf New Dawn Park om 07:45, en om13:45 en 14:45 ritte vanaf die middedorp.

Roete 1 B Harmony Park:  Op weeksdae word die 07:10-rit vervang met ‘n vervroegde 06:50-rit, en is  daar ook ‘n addisionele rit uit die middedorp om om 14:45. Sondae se 05:30-rit val weg, maar dan is daar  twee busse wat om 06:00 vertrek.

Roete 60 Syferfontein/Rosedale:  Die roete begin by die Syfer-halte in Syferfontein en beweeg via Olympicrylaan op na Beachweg, en ry dan deur Rosedale.  Na 12:00, wanneer hierdie rit terugkom uit die dorp uit, gaan dit eers deur Rosedale en dan na Syferfontein op dieselfde roete.  Voor 12:00 ry die roete direk Syferfontein toe en dan Rosedale toe. Rosedale-passasiers word aanbeveel om by die Beach A-bushalte oor te klim op die nuwe gemeenskapsroete, Roete 61, wat ook in Rosedale in ry. Weeksdae is daar voortaan addisionele ritte in die middag wat om 13:45 en 14:45 uit die middedorp vertrek.

NUWE Roete 61: Pacaltsdorp-gemeenskapsroete: Hierdie roete begin by die Mission/East-bushalte en ry in Missionstraat  op tot waar dit regs draai in Beachweg, dan links in Olympicrylaan tot by die Syfer-bushalte in Syferfontein waar die bus omdraai en terugry in Olympicrylaan. Die roete draai dan links in Llamastraat en ry via Corporation-, Infantry-, Veteran-, Stag- en Artillerystrate, en oor Beachweg na Rosedale waar die bus die kloksgewyse roete volg. Met die terugkom uit Rosedale loop die roete reguit oor Beachweg en dan links in Square Hillstraat tot by Olympicrylaan.  Daar sal die bus links draai in Olympicrylaan en oor Beachweg in Noordstraat af beweeg tot weer by die Mission /East-bushalte, oorkant die kliniek en biblioteek.

NUWE Roete  61R: Die omgekeerde Pacaltsdorp-gemeenskaproete: Die roete begin by ook by die Mission/East-bushalte en ry in Missionstraat op tot waar dit regs draai in Beachweg en links in Olympicrylaan. Hier draai die roete regs in Square Hillstraat en ry Rosedale toe waar dit die kloksgewyse roete volg en weer reguit oor Beachweg in Dellville Park in ry in via Stag- , Veteran-, Infantry-, Corporation- en Llamastrate, en dan regs in Olympicrylaan tot in Syferfontein.  Van daar af ry die bus via Olympicrylaan oor Beachweg in Noordstraat in tot weer by die Mission /East-bushalte oorkant die kliniek en biblioteek.

Roete 9 Industria:    Die 05:00-rit op hierdie roete val weg omdat daar nie genoeg behoefte daarvoor bestaan nie.

Die GO GEORGE-inbelkantoor is daagliks oop vir navrae van 06:00 tot 21:00. Skakel gerus 0800 044 044 vir hulp met ritbeplanning

Last published 06 April 2016