Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
27 July 2016

GO GEORGE-BUSDIENS: STAKING DEUR BUSBESTUURDERS

George Link het die George-munisipaliteit in kennis gestel van ‘n beplande staking deur die GO GEORGE-busbestuurders vanaf 14:30 op Donderdag, 28 Julie 2016.

“GO GEORGE sal poog om ‘n optimale diens onder die omstandighede te verskaf,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Ons sal nie by die normale skedules en tydsroosters hou nie, maar sal die besigste roetes so goed moontlik bedien met die bestuurders tot ons beskikking. Ons versoek ons gewaardeerde passasiers om van alternatiewe vorms van vervoer gebruik te maak waar moontlik en ons te help om hul werkgewers en skole in te lig. Ons moedig ook diegene wat volledig van GO GEORGE afhanklik is vir vervoer, om vroeër as gewoonlik by die busstoppe te wag aangesien daar moontlik (afhangend van die hoeveelheid bestuurders wat beskikbaar is) oponthoude kan wees. Soos altyd is die veiligheid van die publiek, ons passasiers, personeel en voertuie van uiterste belang en sal ons dit in gedagte hou wanneer gebeurlikheidsplanne in werking gestel word,” sê hy.

Robb het verskoning gemaak vir die ongerief wat die ontwrigting vir GO GEORGE-passasiers gaan veroorsaak. “Die beste wat ons kan en sal doen, is om die gemeenskap ingelig te hou ten opsigte van die roetes wat gediens sal word asook enige moontlike vertragings. Buiten kommunikasie direk met passasiers deur middel van pamflette en die jongste nuus via die plaaslike media, kan almal wat geraak word deur die situasie die nuutste inligting op GO GEORGE se Facebook-blad kry, of deur die inbelsentrum by 0800 044 044 te skakel.

Die GO GEORGE-busbestuurders is in diens van George Link (Pty) Ltd, die onafhanklike busdiensmaatskappy wat ‘n kontrak het met die George-munisipaliteit.  George Link is in die proses is om aansoek te doen om ‘n interdik teen die beplande staking, terwyl hulle voortgaan met onderhandeling met die vakbonde, verteenwoordigers en werknemers om die kwessie op te los.

 

GO GEORGE SERVICE COMPROMISED DUE TO DRIVERS STRIKE  

George Link has informed the George Municipality of a planned strike by GO GEORGE bus drivers from 14:30 on Thursday, 28 July 2016, until further notice.

“GO GEORGE will endeavour to provide optimal service under the circumstances,” said James Robb, GO GEORGE Manager. “We won’t be able to operate according to the normal time tables, but will be servicing the busiest routes with all the drivers at our disposal. We request our valued passengers to please make use of alternative forms of transport wherever possible and assist us to spread the message to their employers and schools. We encourage those who are fully reliant on GO GEORGE to get to the bus stops earlier than usual as there could be significant delays depending on the number of drivers available. As always, the safety of the public, our passengers, staff and vehicles are of utmost importance and will be kept in mind when contingency plans are rolled out,” he said.

Robb apologised for the inconvenience this disruption will cause GO GEORGE passengers. “The best we can and will do, is to keep the community informed of routes that will be serviced as well as any possible delays. Apart from communication via flyers directly to passengers as far as possible, and updates via the local media, all affected parties can stay updated by following the GO GEORGE Facebook page that will always have the latest information, or calling our Call Centre on 0800 044 044.”

The GO GEORGE bus drivers are employed by George Link (Pty) Ltd, the independent vehicle operating company which holds a contract with the George Municipality.

George Link is in the process of applying for an urgent interdict against the strike, while continuing negotiations with the unions, representatives and employees to resolve the issue.

 

Last published 27 July 2016