Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
13 September 2016

GO GEORGE fares and tickets simplified

GO GEORGE fares and tickets simplified

One passenger, one ticket, one hour, any direction. This announcement that GO GEORGE passengers may now travel in any direction in town with one ticket, as long as the last boarding falls within one hour of the first boarding has been welcomed by the community.

According to James Robb, GO GEORGE Manager, this decision was reached after discussions to simplify the fare and ticketing system. “It underlines our policy of listening to feedback from our passengers. Our idea is to have a simple system that is easily implementable for both passengers and bus drivers,” he said. “Up to now a single ticket was valid for one person, for one hour, but only in one direction – you couldn’t travel back in the direction you came from, without buying a new ticket.”

Robb explained that the GO GEORGE fares are distance-based, and that the current cost of R8.50 for a single ticket covers a distance of 15 km. “Passengers transferring, or dropping off children along the way or before returning home, will seldom exceed that distance in one hour on the system as it is now. It makes sense, therefore, for the system to accommodate this. So until we can introduce a more sophisticated or smart card system, one passenger will be allowed, with one ticket, to travel in any direction in town, for one hour after validation of the ticket.”

In the photograph is Maryke Burts lives in Rosemoor and is very positive about the news.  “Now parents can accompany their young children to school on the bus, and travel back home without paying again. This will definitely make them use the buses even more,” she said.

 

GO GEORGE-tariewe en -kaartjies vereenvoudig

Een passasier, een kaartjie, een uur, enige rigting. Hierdie aankondiging dat GO GEORGE-passasiers nou in enige rigting in die dorp mag bus ry met een kaartjie, solank die laaste opklim binne een uur na die eerste opklim plaasvind, is verwelkom deur die gemeenskap.

Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, is hierdie besluit geneem ná besprekings om die tarief- en kaartjiestelsel te vereenvoudig. “Dit bevestig ons beleid om na terugvoering van ons passasiers te luister. Ons idee is om ‘n eenvoudige stelsel te hê wat maklik toepasbaar is vir passasiers sowel as die busbestuurders” sê hy. “Tot nou was ‘n enkelkaartjie geldig vir een persoon, vir een uur, maar net in een rigting – jy kon nie terugreis in die rigting vanwaar jy gekom het sonder om ‘n nuwe kaartjie te koop nie.”

Robb verduidelik dat GO GEORGE-tariewe afstandgebaseer is, en dat die huidige koste van R8.50 vir ‘n enkelkaartjie ‘n afstand van 15 km dek. “Passasiers wat oorklim, of kinders by die skool aflaai op hul pad, of voordat hulle terugry huis toe, sal selde dié afstand binne ‘n uur kan oorskry, soos wat die stelsel nou lyk. Dit maak dus sin dat die stelsel dit moet akkommodeer. Totdat ons dan ‘n meer gesofistikeerde of slimkaartstelsel kan instel, sal een passasier toegelaat word om met een kaartjie in enige rigting in die dorp te ry, vir een uur nadat die kaartjie geknip is.”

 

Last published 13 September 2016