Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Jun 2019Title: Blanco library closed until next TuesdayStatus: Issued George Municipality, 12 June 2019 -The Blanco Library is closed unitl next week Tuesday due to urgent repairs. The municipality apologises for the inconvenience.
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
30 October 2018

GO GEORGE passengers on board for new Smart Card

An incentive to buy the new GO GEORGE Smart Card as soon as possible has certainly contributed, but the public's cooperation in the weeks leading up to the activation of the automated fare system deserves praise.

This is according to GO GEORGE Manager, James Robb, who says that the roll-out process is on schedule and running smoothly. The official implementation date of the Smart Card is 15 November, but passengers will tap their cards on bus for the first time on Sunday 18 November since cardholders will travel for free during the first three days after going live if they can show their cards.

"Our five Smart Card kiosks and two mobile Smart Card vehicles have experienced a steady flow of card buyers, going slightly slower towards month-end, but passengers clearly put aside their R20 as soon as they received their salaries," says Robb. "We truly appreciate the public helping us to prevent long queues just before going live."

Smart Card vehicles will come to you

Apart from the fixed weekly schedule taking them to different communities all over town, the two mobile Smart Card vehicles have also been visiting businesses with a large number of bus users to sell cards on their premises. Employers are invited to contact GO GEORGE to arrange such visits if they are not situated near a kiosk or mobile location, by phoning 0800 044 044.

On Thursday 1 November, a few added services kick in:

  • The network of top-up vendors starts selling and loading trips on cards;
  • Smart Card kiosks and vehicles who have been selling cards only up until now, will start doing top-ups of trips too;
  • Smart Cards at the normal price of R40, no pre-loaded trips included, will now be available to people who do not have any valid form of identification. (The R20 offer for first cards requires valid identification.)  

Top up in time

Passengers are encouraged to top up their Smart Cards before they run out of trips, and not at a time when they are in a rush to get to a destination on time. The combination of 28 top-up vendors, five kiosks and two mobile vehicles visiting communities should make it possible for everyone to do top-ups outside of peak time. Trips loaded on Smart Cards never expire and are valid until used.

For more information such as the mobile vehicle schedule or your nearest top-up vendor, please call the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, send an email to info@gogeorge.org.za or follow GO GEORGE on Facebook for the latest news.

CAPTION:

Passengers who have bought their Smart Cards early are awarded with free travel over weekends when they show their cards, until 11 November. Soyabonga Myana from Thembalethu took an early free ride for some shopping at the Garden Route Mall on Saturday.

 

AFRIKAANS VOLGENDE BLADSY

GO GEORGE: Passasiers aan boord met nuwe Slimkaart

 

’n Aansporing om die nuwe GO GEORGE Slimkaart so gou moontlik te koop het sekerlik bygedra, maar die publiek se samewerking in aanloop na die aktivering van die geoutomatiseerde stelsel verdien lof.

Dit is volgens GO GEORGE-bestuurder, James Robb, wat sê die uitrolproses is op skedule en verloop glad. Die amptelike implementeringsdatum van die Slimkaart is 15 November 2018, maar passasiers sal hul kaarte vir die eerste keer op die bus tik op Sondag 18 November aangesien kaarthouers die eerste drie dae na implementering gratis mag ry wanneer hulle hul Slimkaarte toon.

"Ons vyf Slimkaartkiosks en twee mobiele Slimkaartvoertuie het ’n egalige vloei van kaartjiekopers ervaar, met ’n effense insinking teen maandeinde, maar passasiers het duidelik hul R20 opsy gesit toe hulle salarisse ontvang," sê Robb. "Ons waardeer werklik die publiek se hulp om lang rye net voor implementering te voorkom."

Slimkaartvoertuie sal na jou toe kom

Buiten die vaste weeklikse skedule wat hulle na verskillende gemeenskappe in die dorp neem, besoek die twee mobiele Slimkaartvoertuie ook besighede met ’n groot aantal busgebruikers om kaarte op hul perseel te verkoop. Werkgewers word genooi om GO GEORGE te skakel by 0800 044 044 om sulke besoeke te reël as hulle nie naby ’n kiosk of mobiele stilhouplek geleë is nie.

Op Donderdag 1 November skop nog ’n paar dienste in:

  • Die netwerk van herlaaipunte (top-up vendors) begin ritte verkoop en kaarte herlaai;
  • Slimkaartkiosks en -voertuie wat tot dusver net kaarte verkoop het, begin ook om ritte te verkoop en kaarte te herlaai;
  • Slimkaarte teen die normale prys van R40, sonder enige voorafgelaaide ritte, kan nou gekoop word deur mense wat nie enige geldige vorm van identifikasie het nie. (Die R20-aanbod vir eerste kaarte vereis geldige identifikasie.)

Herlaai betyds

Passasiers word aangemoedig om hul kaarte te herlaai voordat hul ritte heeltemal op is en nie wanneer hulle haastig is om betyds by ’n bestemming aan te kom nie. Die kombinasie van 28 herlaaipunte, vyf kiosks en twee mobiele voertuie wat gemeenskappe besoek behoort almal in staat te stel om buite spitstye te herlaai. Ritte wat op ’n Slimkaart gelaai word verstryk nooit nie en is geldig tot dit gebruik word.

Vir meer inligting soos die skedules van die mobiele voertuie of jou naaste herlaaipunt, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044, stuur ’n e-pos aan info@gogeorge.org.za of volg GO GEORGE op Facebook vir die jongste nuus.

ONDERSKRIF:

Passasiers wat hul Slimkaarte vroeg koop, word beloon met gratis ritte oor naweke wanneer hulle hul kaarte toon, tot 11 November. Soyabonga Myana van Thembalethu het Saterdagoggend vroeg reeds ’n gratis rit gebruik om inkopies by die Garden R

Last published 30 October 2018