Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 01 Jul 2020Title: WATER UPDATE: 1 JULY 2020Status: Dam level: 90.99% (down from 92,3%) Rainfall since 25/06: 21.7mm Usage: 27,913 megalitres Section 2B restrictions apply, details on municipal FB, App and website. Report leaks and pipe burst on 044 801 9262/6 or 044 801 6300 (a/h).
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
03 April 2019

GO GEORGE ready to roll out next phase

GO GEORGE READY TO ROLL OUT NEXT PHASE

The George Municipality in partnership with the Western Cape Government announced that the next set of routes of the GO GEORGE bus service will be activated on Sunday 28 April 2019. GO GEORGE buses will start operating on routes to Conville, Parkdene, Ballotsview, Borcherds and Lawaaikamp, constituting Phase 4B of the planned network of routes.

Concerted efforts have been made to roll-out in Thembalehtu (Phase 4 A) first. Engagement with all relevant stakeholders in Thembalethu regarding the roll-out of Phase 4A was unsuccessful, thus the due date of April 2019 for the roll-out of Phase 4A could not be met as requested by the National Department of Transport.

However, it has been decided that the council resolution which states that Phase 4 will be rolled out by June 2019, and if it is not possible to rollout the bus service in Thembalethu (Phase 4 A), then Phase 4 B must be rolled out”, will be implemented.

George Executive Mayor, Alderman Malvin Naik, when making the announcement, called upon all stakeholders to make a concerted effort to have a peaceful roll-out. “We must pull all our resources and make a success of this roll-out," he said. "We want to get to all the other areas within the George municipal boundaries, but the Council's decision is to roll-out to Phase 4B now. In the meantime, efforts to get Phase 4 A (Thembalethu) ready, will continue."

Naik also said that it has taken much longer than the Municipality had originally planned to get to this phase. "Behind the scenes, we were actively planning and designing and going back to the drawing board all the time. We want to thank the people of these suburbs for their patience. Very soon, they too will have a scheduled and affordable public transport system operating 16 hours a day so that they can explore and reach more parts of our city for work, school, health services, business or recreation. The opportunities that this kind of access can unlock, are endless.”

Four routes

The four routes will cover Parkdene – CBD, Parkdene – Garden Route Mall, Parkdene – Blanco, and a comprehensive community route crisscrossing through the streets of Conville, Parkdene, Ballotsview, Lawaaikamp and Borcherds. This will connect these neighbourhoods with existing GO GEORGE routes operating in and between the CBD, Pacaltsdorp, Denneoord, Loerie Park, Rosemoor, Blanco, Heatherlands, Heather Park, and the Garden Route Mall.

 

Community engagement

Early in April, the GO GEORGE team of Communication Champions will start moving into the Phase 4B area, handing out printed information about the bus service from door to door and explaining how the system works. The handy route guide will enable prospective passengers to plan their routes and trips. At the same time, the GO GEORGE communications team will visit schools, clinics, libraries and central places of gathering to reach larger groups with this information.

Contact GO GEORGE by phoning the Call Centre (0800 044 044), via email (info@gogeorge.org.za), or like the GO GEORGE Facebook page to stay up to date with developments.

 

 

GO GEORGE IS GEREED OM VOLGENDE FASE UIT TE ROL

Die George-munisipaliteit in vennootskap met die Wes-Kaapse regering het aangekondig dat die volgende stel roetes van die GO GEORGE-busdiens in werking gestel word op Sondag 28 April 2019. GO GEORGE-busse sal op dié dag begin ry op roetes na Conville, Parkdene, Ballotsview, Lawaaikamp en Borcherds, die woonbuurte wat Fase 4B van die beplande roetenetwerk uitmaak.

 

Herhaalde pogings was aangewend om alle relevante rol spelers in Thembalethu, te raadpleeg rakende die beplande uitrol van Fase 4 A. Hierdie pogings was egter onsuksesvol en dus kon die sperdatum van April 2019 vir die uitrol van Fase 4A nie bereik word nie soos versoek was deur die Nasionale Departement van Vervoer.

 

Daar is egter besluit dat die raadsbesluit wat bepaal dat Fase 4 teen Junie 2019 uitgerol sal word,  en as dit nie moontlik is om die busdiens in Thembalethu (Fase 4 A) uit te rol nie, dan sal Fase 4 B uitrol,  geïmplementeer word.

 

George se uitvoerende burgemeester, raadsheer Malvin Naik, het ’n beroep op alle rolspelers gedoen om ’n daadwerklike poging aan te wend om ’n vreedsame uitrol te bewerkstellig toe hy die aankondiging maak. "Ons moet alle bronne ontgin en ’n sukses maak hiervan," het hy gesê. "Ons wil by al die ander areas binne die George-munisipale grense uitkom, maar die Raad se besluit is om Fase 4B nou uit te rol. Intussen sal die voorbereidingswerk om Fase 4A (Thembalethu) gereed te kry, voortgaan."

 

Naik het gesê dit het baie langer geneem om by hierdie fase uit te kom as wat die munisipaliteit oorspronklik beplan het. "Maar agter die skerms was ons die hele tyd aktief aan't beplan en ontwerp en terugkeer na die tekenbord. Ons bedank die mense van hierdie woonbuurte vir hulle geduld. Binnekort gaan hulle ook ’n geskeduleerde en bekostigbare openbare vervoerstelsel hê wat 16 ure per dag diens lewer sodat hulle meer dele van ons dorp kan verken en bereik vir werk, skool, gesondheidsdienste, sake en ontspanning. Die geleenthede wat hierdie tipe toegang kan ontsluit, is eindeloos."

 

Vier roetes

Die vier roetes sal ry van Parkdene na die middedorp, Parkdene na die Garden Route Mall, Parkdene na Blanco, en sal ook ’n omvattende gemeenskapsroete wat die strate van Conville, Parkdene, Ballotsview, Lawaaikamp en Borcherds deurkruis, insluit. Dit sal hierdie woonbuurte verbind met bestaande GO GEORGE-roetes wat in en tussen die middedorp, Pacaltsdorp, Denneoord, Loeriepark, Rosemoor, Blanco, Heatherlands, Heatherpark en die Garden Route Mall ry.

 

Gemeenskapskakeling

Die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes ("champions") sal vroeg in April van deur tot deur in die Fase 4B-area inbeweeg om gedrukte inligting oor die busdiens uit te deel en te verduidelik hoe die stelsel werk. Die handige roetegids sal voornemende passasiers in staat stel om hul roetes en ritte te beplan. Die GO GEORGE-kommunikasiespan sal terselfdertyd skole, klinieke, biblioteke en sentrale saamkomplekke besoek om groter groepe te bereik met die inligting.

Maak kontak met GO GEORGE deur die inbelsentrum op 0800 044 044 te skakel, via e-pos (info@gogeroge.org.za), of deur die GO GEORGE Facebook-blad te volg om op hoogte te bly met die jongste ontwikkelings.

Last published 03 April 2019