Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Home Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
10 February 2020

GO GEORGE rerouting buses for OCC

PRESS RELEASE: GO GEORGE rerouting buses for OCC

Issued Monday 10 Feb 2020

 

GO GEORGE will be making temporary changes to certain routes to accommodate the Outeniqua Chair Challenge (OCC) on Saturday 15 February 2020.

 

The impact of this annual event on the bus service is less this year, thanks to changes in the race route with the race village at Carpe Diem School in Lang Street. Following below is a summary of the affected routes.

 

Route 9 Industrial Loop

All scheduled trips on this route, reverse trips included, will operate in the forward direction only, until 12:00. All stops on the side of the street serviced by the reverse route will be closed for the duration of the race.

 

Route 13 City Loop F & R

Due to the closure of Union Street between Meade and York Streets until 12:30, 13 Forward will turn right into Meade Street from Union Street, left into Palgrave, left into York, and right into Plattner Blvd to continue as usual. Route 13 Reverse will follow the same rerouting, just in reverse.
 

Routes 53 Rosemoor and 53B Rosemoor Express

Due to the partial closure of Park Road in front of Blue Mountain, these two routes will travel via Knysna Road when departing from the Garden Route Mall, turn left into the CTM servitude road and right into Park Road to continue the normal route. The same rerouting will apply to trips from town in the direction of the Mall.  Park Road should be open by 10:00.
 

Delays to be expected

Accommodating the start of the 21-km and 42-km races from the starting point in Lang Street, via Hope Street to the airport road circle, there will be delays on all routes passing through the circle, especially between 07:00 and 07:20.

Due to single-lane traffic from 06:00 along the entire OCC route, from Carpe Diem School to the turning point behind Eden Meander, delays must be expected on all routes, with traffic of­ficers controlling traffic to let athletes pass. York Street from the circle at Unity Park to Churchill Street should be back to normal by 10:00; from Churchill Street to Union Street, single lane traffic will apply until 11:30.

 

Passengers are advised to take an earlier bus to ensure being on time for work, while GO GEORGE also calls on employers to be understanding and patient, should any workers arrive a little bit late.

 

For more information, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or visit the GO GEORGE Facebook page for details.

 

CAPTION:

This route map indicates the rerouted bus routes as well as the OCC route that will apply this year.

 

 

AFRIKAANS OP VOLGENDE BLADSY

PERSVERKLARING: GO GEORGE herlei busse vir rolstoelmaraton

Uitgereik Maandag 10 Feb 2020

 

GO GEORGE sal tydelike veranderings aan sekere roetes aanbring om die Outeniqua-rolstoelmaraton (OCC) op Saterdag 15 Februarie 2020 te akkommodeer.

 

Die impak van hierdie jaarlikse gebeurtenis op die busdiens is vanjaar minder, danksy veranderinge aan die resiesroete met die begin- en eindpunt by Carpe Diem-skool in Langstraat. Hier onder volg 'n opsomming van die roetes wat geraak word.

 

Roete 9 Industrial Loop

Alle geskeduleerde ritte op hierdie roete, omgekeerde (reverse) ritte ingesluit, sal kloksgewys (forward) ry tot 12:00. Alle bushaltes aan die kant van die straat wat gediens word deur die omgekeerde roete sal gesluit word vir die duur van die wedloop.

 

Roete 13 City Loop F & R

As gevolg van die sluiting van Uniestraat tussen Meade- en Yorkstraat tot 12:30, sal roete 13 F uit Uniestraat regs draai in Meadestraat, links in Palgravestraat, links in Yorkstraat, regs in Plattnerboulevard, en van daar af soos gewoonlik voortgaan. Roete 13 R sal dieselfde roete omgekeerd volg.
 

Roetes 53 Rosemoor en 53B Rosemoor Express

As gevolg van die gedeeltelike sluiting van Parkweg voor Blue Mountain, sal hierdie twee roetes via Knysnaweg ry wanneer dit van die Garden Route Mall vertrek, links draai in die CTM-serwituutpad en regs in Parkweg om die normale roete van daar af voort te sit. Dieselfde herleiding sal geld vir ritte uit die dorp in die rigting van die Mall. Parkweg behoort oopgestel te wees teen 10:00.
 

Wees vertragings te wagte

Om die wegspring van die 21-km en 42-km-wedlope vanaf die beginpunt in Langstraat, via Hopestraat na die lughawepad-sirkel te akkommodeer, sal vertragings voorkom op alle roetes wat deur die sirkel gaan, veral tussen 07:00 en 07:20.

Enkelbaanverkeer sal vanaf 06:00 geld op die hele OCC-roete, van Carpe Diem-skool tot by die omdraaipunt agter Eden Meander, en verkeersbeamptes sal verkeer beheer om atlete te laat verbygaan. Passasiers moet dus vertragings op alle roetes te wagte wees. Yorkstraat vanaf die sirkel by Eenheidspark tot by Churchillstraat behoort teen 10:00 terug te keer na normaal; vanaf Churchillstraat tot by Uniestraat sal enkelbaanverkeer tot 11:30 van toepassing wees.

 

Passasiers word aangeraai om 'n vroeër bus te neem om te verseker dat hulle betyds vir werk opdaag, terwyl GO GEORGE ook 'n beroep op werkgewers doen om begrip en geduld te toon indien enige werkers 'n bietjie laat kom.

 

Vir meer inligting, skakel asseblief die GO GEORGE inbelsentrum by 0800 044 044, of besoek die GO GEORGE Facebook-blad vir besonderhede.

 

Onderskrif:

Hierdie roetekaart toon die herleide busroetes asook die OCC-roete wat vanjaar van toepassing sal wees.

 

Last published 10 February 2020