Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 15 Jan 2020Title: GEORGE WATER UPDATE: 15 January 2020Status: Garden Route Dam Level: 65.4% Water usage/demand: 29.253 megalitres (target 22Ml) Rainfall since 9 January 2020: 0mm Please note Section 2B restrictions remain in place. Details in the Services/Water and Sanitation section of this website
Published: 14 Jan 2020Title: THEMBALETHU LIBRARY CLOSED 21-22 JANUARY 2020Status: Please note the Thembalethu Library will be closed on 21-22 January 2020 for provincial asset verification. The municipality apologises for any inconvenience. Enquiries: Thembalethu Library phone 044 803 2260
Published: 08 Jan 2020Title: Garden Route Dam Level 8 January 2020Status: Dam level: 65.86% Level 2B water restrictions remain in place Restrictions are listed in Services/Water and Sanitation section of this website.
3
Home 3Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
14 November 2018

GO GEORGE Smart Card going live!

 GO GEORGE Smart Card going live!
Issued Monday 12 November 2018

 

After months of planning and preparation, the GO GEORGE Smart Card is finally going live on Thursday 15 November 2018.

George residents could not miss the colourful awareness campaign which was followed by an educational campaign to inform and prepare passengers to be ready to tap their cards when the big day arrives.

"This is a huge change in the way passengers used to manage their transport," says James Robb, GO GEORGE Manager. "After almost four years of travelling to work and to school by bus, they will have adopted certain habits of when and where to buy their bus tickets and how many, pushing it into the ticket reader while talking to a friend … We know change is uncomfortable, so our team worked tirelessly to share as much information and operational detail as possible, and to answer questions before they even get asked."

Although the official implementation date is 15 November, passengers who can show their Smart Cards when boarding will travel for free for the first three days after going live – that is Thursday, Friday and Saturday, the 15th until the 17th of November. They will need to use their cards to pay for a trip for the first time on Sunday 18 November.

What about left-over paper tickets?

Although passengers are strongly encouraged to get and use their Smart Cards, paper tickets will still be accepted until 14 December.

"However, it was clear during the transitional week when some buses have already been fitted with the Smart Card equipment, that it unfortunately takes extra time for the bus driver to first punch the paper ticket manually and print the transfer receipt," says Robb.

"Fortunately, this is temporary, and new habits will soon develop to make the new process familiar, speedy and convenient. The more passengers use Smart Cards, the faster the boarding process will become, and the sooner the real benefits of the Smart Card will be experienced. In the meantime, we are fully aware of the inconvenience of the transition period and call upon employers to be tolerant towards workers who arrive at work late because of the system change."

Top up in time

Smart Card holders are encouraged to avoid the rush and top up their cards with trips well in time for tapping when boarding from Sunday 18 November 2018.

For more information about the Smart Card, call the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, follow GO GEORGE on Facebook, send an email to info@gogeorge.org.za, or visit www.gogeorge.org.za.

 

Photo:

The past four weekends offered free travel to GO GEORGE passengers who could show a Smart Card when boarding. Enjoying a free fun ride over the weekend and showing off their very own Smart Cards were, from the left, cousins Reavone Twigg (10), Luzhane Mentoor (5), Deonisha Swartz (6) and Lilly Twigg (7). At the back is Noxolo Nkulu, the Smart Card cashier from whom their cards were bought.

 

 

GO GEORGE Slimkaart skop af!

Ná maande van beplanning en voorbereiding tree die GO GEORGE Slimkaart uiteindelik op Donderdag 15 November 2018 in werking.

Die kleurvolle bewusmakingsveldtog is opgevolg deur ’n opvoedkundige veldtog om passasiers in te lig en voor te berei om hul kaarte reg te gebruik wanneer die groot dag aanbreek.

"Hierdie is ’n reuse verandering aan die manier waarop passasiers hul vervoer tot nou bestuur het," sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. "Ná vier jaar van bus ry werk toe en skool toe sou hulle sekere gewoontes ontwikkel het in terme van hoe en waar om kaartjies te koop, en hoeveel. Ons span het baie hard gewerk om soveel moontlik inligting en besonderhede te deel en om vrae te beantwoord nog voor dit gevra word."

Hoewel die amptelike wegspringdatum 15 November is, kan passasiers wat hul Slimkaarte kan toon met die opklimslag gratis ry vir die eerste drie dae ná implementering, dus Donderdag, Vrydag en Saterdag, 15 – 17 November. Hulle betaal vir die eerste keer vir ritte met die kaart op Sondag 18 November.

Wat van oorblywende papierkaartjies?

Hoewel passasiers sterk aangemoedig word om hul Slimkaarte so gou moontlik te kry en te gebruik, sal papierkaartjies steeds aanvaar word tot 14 Desember.

"Dit was egter duidelik tydens die oorgangsweek toe sommige busse reeds toegerus is die nuwe Slimkaartmasjien, dat dit ongelukkig ekstra tyd neem vir die busbestuurder om eers die papierkaartjie met die hand te pons en die oorklimkwitansie uit te druk," sê Robb.

"Gelukkig is dit tydelik en sal nuwe gewoontes wat die nuwe proses ook weer bekend, vinnig en gerieflik maak, gou ontwikkel. Hoe meer passasiers Slimkaarte gebruik, hoe vinniger sal die opklimproses word, en hoe gouer sal die ware voordele van die Slimkaart ervaar word. Intussen is ons ten volle bewus van die ongerief van die oorgangsperiode en doen ons ’n beroep op werkgewers om verdraagsaam te wees teenoor werkers wat laat kom vir werk weens die stelselverandering."

Herlaai betyds

Slimkaarthouers word aangemoedig om ’n toestroming by herlaaipunte te vermy en betyds ritte op hul kaarte te laai vir gebruik vanaf Sondag 18 November 2018.

Vir meer inligting oor die Slimkaart, skakel die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044, volg GO GEORGE op Facebook, stuur ’n e-pos aan info@gogeorge.org.za of besoek www.gogeorge.org.za.

 

Foto:

GO GEORGE-passasiers wat hul Slimkaarte kon toon, kon die afgelope vier naweke gratis bus ry. Dié drie niggies en nefie was baie in hul skik met hul eie Slimkaarte en het die afgelope naweek ’n gratis pretrit geniet. Hulle is, van links, Reavone Twigg (10), Luzhane Mentoor (5), Deonisha Swartz (6) en Lilly Twigg (7). By hulle is Noxolo Nkulu die Slimkaartkassier by wie hul kaarte gekoop is.

 

Last published 14 November 2018