Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 09 Jul 2020Title: WATER UPDATE: 9 JULY 2020Status: Dam level: 89.29% (down from 90.99%) Rainfall since 2 July: 0.5mm Demand/usage: 26,042 megalitres Section 2B restrictions apply, details on FB, App and website.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
31 October 2019

GO GEORGE statistics

NATIONAL TRANSPORT MONTH

GO GEORGE statistics: a story of growth

 

 

The GO GEORGE bus service has transported passengers over a distance of more than 3,5 million kilometres over the past municipal financial year. Over the same period – July 2018 to June 2019 – a total of 259 761 trips have been operated.

 

While Government is focusing on transport awareness during October, GO GEORGE is proudly celebrating progress with a look at the statistics that tell a story of growth and service to the community of George.

   

Bus fleet

Having started out with 10 buses in December 2014, the GO GEORGE fleet now consists of 54 standard buses (including the new MAN buses), 33 midibuses and 35 minibuses.

 

Automated fare collection

One year since the sales of the GO GEORGE Smart Card started in October last year, 22 996 cards have been sold to date. This is way more than expected, considering the number of passengers using the service on a regular basis. Indications are that the broader community bought cards to have them on hand should they occasionally want to use the bus service.

 

Passengers

A total of  4 123 489 (4,1 million) passenger trips have been undertaken over the last year, averaging 12 481 passengers per weekday. The daily weekday average has in the meantime grown to 13 742 in September.  

 

Infrastructure

The road network coverage on the current 24 routes that are being operated in phases one to three, is 121 kilometres. That is the length of road utilised by GO GEORGE, irrespective of the number of routes that use it. Substantial upgrades have been done on roads on the network, including roads that had to be prepared for upcoming roll-outs.

 

Bus shelters are installed at stops that carry high volumes of boarding passengers once a route has stabilised and user patterns have been established. To date, 112 basic shelters have been installed, of which 58 have also been fitted with lights. The first batch of customised shelters designed for high-traffic bus stops are currently being installed in Cradock Street in the vicinity of the Transport Hub.

 

James Robb, GO GEORGE Manager, expressed his appreciation for the dedication of all role-players in taking the bus service forward in George. “We remain committed to our part  in Government’s plan to bring affordable and reliable public transport to the people,” he said.

 

CAPTION:

 

GO GEORGE buses leaving the depot before sunrise for yet another day’s service.

 

 

 

 

 

 

 

 

GO GEORGE-statistiek

NASIONALE VERVOERMAAND

GO GEORGE-statistiek vertel 'n storie van groei

 

 

 

Die GO GEORGE-busdiens het passasiers oor die afgelope munisipale finansiële jaar oor 'n afstand van meer as 3,5 miljoen kilometer vervoer. Oor dieselfde tydperk – Julie 2018 tot Junie 2019 – is 'n totaal van 259 761 ritte bedryf.

 

Terwyl die regering gedurende Oktober op bewusmaking van vervoer fokus, vier GO GEORGE met trots plaaslike vooruitgang met 'n blik op die statistieke wat 'n storie van groei en diens aan die gemeenskap van George vertel.

  

Busvloot

Die diens het in Desember 2014 met 10 busse weggespring; vandag bestaan die GO GEORGE-vloot uit 54 standaardbusse (wat die nuwe MAN-busse insluit), 33 midibusse en 35 minibusse.

 

Slimkaartstelsel

Een jaar sedert die verkope van die GO GEORGE Slimkaart in Oktober verlede jaar begin het, is daar tot op datum 22 996 kaarte verkoop. Dit is meer as wat op grond van die aantal passasiers wat die diens op 'n gereelde basis gebruik, verwag is. Aanduidings is dat die breër gemeenskap kaarte gekoop het om dit byderhand te hê indien hulle by geleentheid die busdiens wil gebruik.

 

Passasiers

Altesaam 4 123 489 (4,1 miljoen) passasiersritte is oor die afgelope jaar onderneem, met ‘n gemiddeld van 12 481 per weekdag. Die daaglikse gemiddeld vir weekdae het intussen in September tot 13 742 toegeneem.

 

Infrastruktuur

Die padnetwerk op die huidige 24 roetes wat in fases een tot drie bedryf word, strek tans oor 121 kilometer. Dit is die  lengte van die pad gebruik word deur GO GEORGE, ongeag die aantal roetes wat die pad gebruik. Aansienlike opgraderings van paaie op die netwerk is gedoen en sluit paaie wat vir toekomstige ontplooiings voorberei moes word, in.

 

Busskuilings word geïnstalleer by haltes wat deur hoë volumes opklimmende passasiers gebruik word, sodra 'n roete gestabiliseer en gebruikerspatrone gevestig is. Tot op hede is 112 basiese skuilings geïnstalleer, waarvan 58 ook toegerus is met ligte. Die  eerste groep pasgemaakte skuilings wat vir haltes met hoë verkeer ontwerp is, word tans in Cradockstraat in die omgewing van die Vervoerkern (Hub) geïnstalleer.

 

James Robb, GO GEORGE-bestuurder, het sy waardering uitgespreek vir die toewyding van alle rolspelers in die ontwikkeling van die busdiens in George. "Ons bly verbind tot ons deel  van die regering se plan om bekostigbare en betroubare openbare vervoer na die mense te bring," sê hy.

 

ONDERSKRIF:

GO GEORGE-busse verlaat die depot voor sonsopkoms vir nog ‘n dag se diens.

Last published 31 October 2019