Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 09 Jul 2020Title: WATER UPDATE: 9 JULY 2020Status: Dam level: 89.29% (down from 90.99%) Rainfall since 2 July: 0.5mm Demand/usage: 26,042 megalitres Section 2B restrictions apply, details on FB, App and website.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
23 July 2019

GO GEORGE supports passengers during operational changes

GO GEORGE supports passengers during operational changes

Issued 23 July 2019

 

GO GEORGE has recently implemented changes to the route from Pacaltsdorp to the industrial area (Route 14), at the same time also moving a few stops at the Protea terminus in front of Hypersave in Pacaltsdorp.

According to James Robb, GO GEORGE Manager, the passenger service champions had embarked on two well-planned campaigns a week before the changes were implemented, and are continuing support and guidance to passengers on Route 14.

"Few people like change, and when it comes to something as essential as your daily transport, we realise that everybody has a familiar routine and just wants to get to work on time," Robb said. "As can be expected, the first few days were a bit challenging despite our best efforts, but we are committed to providing informed communication champions at the stops and on the buses until everybody feels familiar with the new routing. Our community liaison officer is also visiting numerous businesses in the industrial area, large and small, to explain the impact of the extended bidirectional routing to passengers."

At the Protea terminus, three bus stops have been moved to the opposite side of the block, resulting in a slight change to the routes departing from Protea, in an attempt to improve schedule adherence.

Route 14 Pacaltsdorp – Industria has previously been travelling bidirectionally around the loop in the industrial area in the mornings only, but now does so throughout the day. This gives passengers the option of getting on a bus that will get them to work quicker, depending on where on the loop their destination lies.

Employers in the industrial area are welcome to contact GO GEORGE by phoning the Call Centre on 0800 044 044, should they want to request an on-site visit to explain the changes to their staff.

CAPTION:

GO GEORGE Community Liaison Officer, Simphiwe Schaap (far left), paid a visit to Laundry Express last week. He used the campaign flyer depicting a route map and timetables to explain to the staff how to use the bidirectional routing on Route 14 to their benefit. Here, from the left, are Philiswa Bandeswell, Elrich Cupido, Jo-Anne Abrahams, Anthea Hendricks and Matilda Campher.

 

GO GEORGE ondersteun passasiers tydens operasionele veranderinge

Uitgereik 23 Julie 2019

GO GEORGE het onlangs veranderinge aan die roete van Pacaltsdorp na die industriële gebied (Roete 14) geïmplementeer en terselfdertyd ook 'n paar bushaltes by die Protea-terminus oorkant Hypersave in Pacaltsdorp verskuif.

Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, het die passasiersdiensbeamptes 'n week voor die veranderinge met twee goedbeplande veldtogte weggespring en word voortgesette ondersteuning en leiding steeds aan passasiers op Roete 14 verskaf.

"Min mense hou van verandering, en wanneer dit kom by iets so noodsaaklik soos jou daaglikse vervoer, besef ons almal het 'n bekende roetine en wil net betyds by die werk aankom," sê Robb. "Soos verwag kan word, was die eerste paar dae 'n bietjie uitdagend ten spyte van ons beste pogings, maar ons is verbind tot die voorsiening van ingeligte passasiersdiensbeamptes by die bushaltes en op die busse totdat almal vertroud voel met die nuwe skedule. Ons gemeenskapskakelbeampte besoek ook talle besighede in die industriële gebied, groot en klein, om die impak van die uitgebreide tweerigtingroetes aan passasiers te verduidelik."

By die Protea-terminus is drie bushaltes na die oorkant van die blok verskuif, wat lei tot 'n effense verandering aan die roetes wat vanaf Protea vertrek, in 'n poging om beter by die skedule te hou.

Roete 14 Pacaltsdorp – Industria het voorheen slegs soggens in albei rigtings om die sirkelroete in die industriële gebied gery, maar doen dit nou regdeur die dag. Dit gee passasiers die opsie om op 'n bus te klim wat hulle vinniger by die werk sal kry, afhangende van waar op die sirkelroete hul bestemming lê.

Werkgewers in die industriële gebied is welkom om die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 te skakel indien hulle 'n besoek om die veranderinge aan hul personeel te verduidelik, verlang.

ONDERSKRIF:

GO GEORGE-gemeenskapskakelbeampte, Simphiwe Schaap (heel links) het verlede week besoek afgelê by Laundry Express. Hy het die veldtogpamflet met 'n roetekaart en tydroosters gebruik om aan die personeel te verduidelik hoe om die tweerigtingroete op Roete 14 tot hul voordeel te gebruik. Van links is Philiswa Bandeswell, Elrich Cupido, Jo-Anne Abrahams, Anthea Hendricks en Matilda Campher.

 

Last published 23 July 2019