Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 31 Mar 2020Title: #CoronaVirus Updates 2020Status: All Covid-19 information are uploaded on www.george.gov.za under documents/general documents/subsection: #Coronavirus Updates 2020. Alle Covid-19 inligting word op webtuiste www.george.gov.za gelaai onder documents/general documents/subsection: #Coronavirus Updates 2020.
Published: 30 Mar 2020Title: SLOWER COLLECTION BLACK BAGS BUT WILL GET DONEStatus: COVID-19 LOCKDOWN To limit exposure to all, refuse trucks are reduced and staff rotated. Collection of black bags may take longer than usual and extend into the night (until about 8pm), but will be collected on the scheduled day. 044 801 6300 if not taken by 8pm.
Published: 25 Mar 2020Title: Covid-19 lockdown implications for George MunicipalityStatus: Essential services continues for George Municipality during lockdown. Please see News section of this website for details of implications and important numbers.
Published: 16 Mar 2020Title: WARD COMMITTEE ELECTIONS POSTPONEDStatus: Ward Committee elections scheduled from today to 21 April 2020 postponed until further notice in line with Coronavirus protocol. The municipality remains committed to ward committee participation and will announce new dates for elections in due time. Thank you for your support and patience.
Published: 04 Mar 2020Title: Kennisgewing van 'n artikel 24G publieke deelname proses by GWAIING OORD Status: KENNISGEWING VAN ‘n ARTIKEL 24G PUBLIEKE DEELNAME PROSES;UITBREIDING VAN DIE GWAIING OORD OP GEDEELTE 82 VAN PLAAS 202, GEORGE. Volg die links vir meer inligting: http://www.george.gov.za/download_document/3039
5
Home 5Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
14 November 2019

GO GEORGE visits Carpe Diem School with play about disability

DISABILITY RIGHTS AWARENESS MONTH

The month of November is dedicated to disability rights awareness in South Africa, focusing on the needs and rights of persons with disabilities. GO GEORGE, putting a high priority on the bus service’s accessibility and user-friendliness for all passengers, has once again compiled a programme of activities to reach out to the disability sector in the George community. 

A series of school visits kicked off at the Carpe Diem School for children with special needs last Friday. The GO GEORGE communication champions’ drama group presented a short play about the travel experience of passengers with disabilities, highlighting the facilities and equipment on the buses as well as at the bus stops, designed to facilitate and enhance their use of the bus service. The youngsters thoroughly enjoyed the humorous presentation.

Mascot Georgie and his cousin Smartie, both from the GO GEORGE family, were accompanied by their new friend Able, the Casual Day mascot. They handed out draw-string bags with DRAM stickers, sun visor caps and GO GEORGE activity books, to the delight of the learners who couldn’t get enough of the big friendly guys.  

CAPTION:

The Carpe Diem learners were delighted with their GO GEORGE draw-string bags and sun visors.

 

BEWUSMAKINGSMAAND VIR DIE REGTE VAN PERSONE MET GESTREMDHEDE

GO GEORGE besoek Carpe Diem Skool met opvoering oor gestremdheid

In Suid-Afrika word die maand November gewy aan die bewusmaking van die regte van persone met gestremdhede. GO GEORGE beskou die busdiens se toeganklikheid en gebruikersvriendelikheid vir alle passasiers as hoë prioriteit en het weereens 'n program van aktiwiteite saamgestel om uit te reik na die gestremdheidsektor in die George-gemeenskap. 

'n Reeks skoolbesoeke het verlede Vrydag by die Carpe Diem-skool vir kinders met spesiale behoeftes afgeskop. Die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes se dramagroep het 'n kort toneelstuk oor die reisbelewenis van passasiers met gestremdhede aangebied en uitgewys hoe die fasiliteite en toerusting op die busse en by die bushaltes ontwerp is om hierdie passasiers se gebruik van die busdiens te akkommodeer en te verbeter. Die kinders het die humoristiese aanbieding terdeë geniet.

Gelukbringers Georgie en sy neef Smartie, beide van die GO GEORGE-familie, is vergesel deur hul nuwe vriend Able, die Loslitdag-gelukbringer. Hulle het toerygsakke met plakkers, sonskermpette en GO GEORGE-aktiwiteitsboeke uitgedeel, tot groot vreugde van die leerders wat nie genoeg van die groot, vriendelike kêrels kon kry nie.

 

ONDERSKRIF:

Die Carpe Diem-leerders was baie ingenome met hul GO GEORGE-toerygsakke en -sonskermpette.

 

Last published 14 November 2019