Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Home Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
29 May 2020

LOCKDOWN LEVEL 3: More bus routes on Level 3 come with warning

LOCKDOWN LEVEL 3: More bus routes on Level 3 come with warning

Issued 29 May 2020 

 

From Monday, 1 June 2020, GO GEORGE will be reintroducing three of the routes that have been temporarily suspended during lockdown levels 5 and 4: Route 51 Parkdene Community, Route 3 Blanco Community and Route 56 Denneoord - CBD.

The remaining inactive routes will be phased in based on assessments in terms of capacity, demand and adherence to safety measures. The current timetable and reduced capacity according to regulations on buses will be continued. For this reason, passengers are requested to spread their travel throughout the day, avoiding peak times if at all possible.

Take even more care than before

The increased number of operational routes comes with a serious warning to passengers to take responsibility for their own health and safety, and that of all co-passengers and bus staff.

GO GEORGE Manager, James Robb, called upon passengers to cooperate in curbing the spread of the virus. “We want to emphasise the importance of responsible conduct and adherence to safety measures, now more than ever.  More buses will be put back in service at the same time that the spreading of the Covid-19 virus is rapidly escalating.

“Let’s not think level 3 means that we can drop our guard. It actually means that we need to take much more care than before, since passengers and bus staff will be exposed to many more people and opportunities to get infected by the virus. Wear your mask, wash and sanitise your hands, keep social distance, and best of all, stay home if you can. The bus is still a high-risk environment and should be used only for essential trips,” he said.

 

Drivers’ health to be protected

Risk to the bus drivers is a serious concern which is being addressed by implementing three daily shifts to protect their health. Continued service depends on the health and availibility of the drivers, which is dependent on several factors, including passengers’ adherence to the safety measures.

 

Stagger shifts to distribute demand

Robb is calling upon employers to assist in minimising the risk to their staff. “It would be best if employers could arrange private transport for staff in order to avoid public transport. If that is not possible, it would make a huge difference if shifts could be staggered to start at different times during the day. This will relieve congestion on the buses during peak times. Although we are allowed to fill all seats, it would be best if there is room for social distancing on the buses.”

 

Once directives from the Minister of Transport have been issued, the end time of service in the evening will be announced.

 

PHOTO CAPTION: Social distancing and the wearing of masks help to curb the spread of the virus.

 

 

AFRIKAANS:

INPERKING VLAK 3: Meer busroetes op Vlak 3 kom met ’n waarskuwing

Uitgereik 29 Mei 2020 

 

Die GO GEORGE-busdiens stel vanaf Maandag 1 Junie 2020 weer drie van die roetes in wat tydelik opgeskort is tydens vlakke 5 en 4 van die nasionale inperking: Roete 51 Parkdene Community, Roete 3 Blanco Community en Roete 56 Denneoord – CBD.

 

Die oorblywende onaktiewe roetes sal ingefaseer word gebaseer op assessering van kapasiteit, aanvraag en voldoening aan veiligheidsmaatreëls. Die huidige tydrooster en verminderde kapasiteit volgens regulasies op die busse sal voortgaan, daarom word passasiers versoek om hul ritte deur die dag te versprei om spitstye te vermy indien enigsins moontlik.

 

Wees selfs versigtiger as voorheen

Die groter aantal operasionele roetes kom egter met 'n ernstige waarskuwing aan passasiers om verantwoordelikheid vir hul eie gesondheid en veiligheid, en dié van medepassasiers te neem.

GO GEORGE-bestuurder, James Robb, het ’n beroep gedoen op passasiers om saam te werk om die verspreiding van die virus te beperk. "Ons wil die belangrikheid van verantwoordelike gedrag en nakoming van veiligheidsmaatreëls beklemtoon, nou meer as ooit. Meer busse gaan terug in diens geplaas word op dieselfde tyd dat die verspreiding van die Covid-19-virus vinnig gaan styg.

"Ons mag nie dink vlak 3 beteken dat ons nou ons waaksaamheid kan verslap nie. Dit beteken eintlik dat ons baie versigtiger moet wees as voorheen aangesien passasiers blootgestel sal word aan baie meer mense en geleenthede om deur die virus besmet te word. Dra jou masker, was en ontsmet jou hande, hou sosiale afstand, en bly tuis as jy kan. Die bus is steeds 'n hoë-risiko omgewing en moet slegs gebruik word vir noodsaaklike ritte."

 

Drywers se gesondheid moet beskerm word

Die risiko vir busbestuurders is ’n kwessie en word aangespreek deur die implementering van drie daaglikse skofte om hul gesondheid te beskerm. Voortgesette diens is afhanklik van die gesondheid en beskikbaarheid van die drywers, wat afhang van verskeie faktore, insluitend passasiers se uitvoering van die veiligheidsmaatreëls.

 

Versprei die aanvraag deur skofte te stapel

Robb doen 'n beroep op werkgewers om te help om die risiko vir hulle personeel te beperk. "Dit sou die heel beste wees as werkgewers vervoer vir personeel kan reël om sodoende openbare vervoer uit te skakel. As dit nie moontlik is nie, sal dit 'n groot verskil maak as skofte gestapel kan word om op verskillende tye deur die dag te begin. Dit sal opeenhoping op die busse tydens spitstye verlig. Hoewel ons toegelaat word om alle sitplekke te vul, sal dit die beste wees as daar ruimte vir sosiale afstand op die busse is."

Sodra die voorskrifte van die Minister van Vervoer uitgereik word, sal die tye wanneer diens saans ten einde loop aangekondig word.

 

FOTO ONDERSKRIF: Sosiale afstand en die dra van maskers dra by om die verspreiding van die virus te bekamp.

Last published 29 May 2020