Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 29 Jul 2020Title: Water update 29 July 2020Status: Dam level: 83.8% (down from 85.74%) Rainfall since 23 July 2020: 9.5mm Demand/usage: 28,316 megalitres Level 2B restrictions apply. Details on Facebook.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
13 December 2019

Mayoral Festive Wishes

Mayoral Festive Wishes

It is indeed an honoured privilege as Executive Mayor of the city of George to extend our appreciated thanks to every citizen of our city and also a word of warm welcome to every visitor whose choice of holiday is the city for a sustainable future. It is my wish that we strengthen our brother and sisterhood and reach out to one

another in the spirit of unsurpassable hope. Although we cannot change the world, we can touch the person living next to us and across the street.

Although we are living in trying and challenging times, challenges are not new to us. It is during the festive season that we need to fortify

ourselves with our convictions of faith. Let us not only walk on the treadmill of life, but also always be conscious of our sense of purpose and destiny. Let us help one another to move forward and reach towards our tomorrows.

Let us make the safety of our families, friends,neighbours, fellow road users and visitors our priority. George offers natural beauty and an array of holiday activities. You are reminded to use the different media platforms to stay informed regarding activities in and around our city. I also urge everyone to use our most threatened natural resource, water, sparingly and wisely. I want to wish everyone a fulfilling festive season, a well-deserved time of relaxation and introspection. May you enjoy the time with family and friends and enter 2020 with renewed hope and a rejuvenated spirit.

Dit is inderdaad as Uitvoerende Burgemeester van George 'n besondere voorreg vir my om ons waarderende dank aan elke inwoner van ons stad oor te dra en terselfdertyd ook 'n woord van hartlike verwelkoming aan elke besoeker te rig wat George, die stad vir ‘n volhoubare toekoms, sy of haar keuse van vakansiebestemming gemaak het.

Dit is my wens dat ons, ons broeder- en susterskap versterk en na mekaar uitreik in die gees van onoortreflike hoop. Alhoewel ons nie die wêreld kan verander nie, kan ons die persoon wat langs en oorkant ons bly aanraak.

Dit is ‘n gegewe dat ons in ‘n moeilike en uitdagende tydvak leef, maar tog is uitdagings nie nuut en ongewoon vir ons nie. Dit is juis gedurende die feestyd dat ons ons moet versterk met ons geloofsoortuigings.

Laat ons nie net op die loopband van die lewe stap nie, maar altyd bewus wees van ons sin van bestemming en doel. Laat ons mekaar help om vorentoe te beweeg en ons môre te bereik.

Ek wil op elkeen ‘n beroep doen om die veiligheid van ons gesinne, vriende, bure, mede-padgebruikers en besoekers ons prioriteit te maak. George bied u ongekende natuurlike skoonheid en 'n verskeidenheid vakansie-aktiwiteite. U word daaraan herinner om die verskillende mediaplatforms te gebruik om op hoogte te bly van aktiwiteite in en om ons stad. Ek doen ook 'n ernstige beroep op ons almal om ons mees bedreigde natuurlike hulpbron, water, spaarsamig en verstandig te gebruik.Ek wil u elkeen 'n vervullende feestyd wens - 'n welverdiende tyd van ontspanning en introspeksie. Mag u die tyd saam met familie en vriende geniet en mag u 2020 met nuwe hoop en 'n verfrisde gees binnegaan.

Kuyinyhweba nelungelo elilodwa ngenene ukuba njengoSodolophu oLawulayo wesixeko saseGeorge. ndidlulise umbulelo ongazenzisiyo kubo bonke abemi besixeko sethu kunye nelizwi lokwamkela ngobubele zonke iindwendwe ezikhethe ukuchithela iholide kwisixeko esinekamva eligcinakeleyo. Ngumnqweno wam ukuba siqinise ubuzalwana nobudade bethu kwaye sifikelele omnye komnye sikumoya wethemba elingena kulinganiswa. Nangona singenakuliguqula ilizwe, singamchukumisa umntu ohlala kufuphi nathi kunye nangaphaya kwesitalato.

Nangona siphila kumaxesha obunzima nemiceli- mngeni, imiceli-mngeni ayintshanga kuthi. Kungeli xesha lemibhiyozo apho kufuneka sizomeleze ngeziqinisekiso zethu zokholo. Masingaphili ubomi obudinayo nobumi ndaweninye kuphela kodwa sisoloko siyiqonda intsingiselo yenjongo nekamva lethu. Masincedaneni ukuze sibheke phambili kwaye sifikelele kumangomso ethu. Masenze ukhuseleko lweentsapho zethu, abahlobo, abamelwane, nabantu esisebenzisa nabo indlela kunye neendwendwe eyona nto iphambili kuthi. iGeorge inikezela ngobuhle bendalo noluhlu lwemisebenzi yokuzonwabisa yeholide.

Niyakhunjuzwa ukuba nisebenzise amaqonga ezinto zokusasaza iindaba ukuze nihlale ninolwazi ngemisebenzi yokuzonwabisa eyenzeka esixekweni sethu nakwimimandla ekufuphi. Ndikwabongoza kuthi sonke ukuba sisebenzise imithombo yethu yendalo eyeyona isemngciphekweni, amanzi, ngendlela eyongayo nenobulumko.

Ndifuna ukunqwenelela wonke umntu ixesha lemibhiyozo yolonwabo- ixesha elifanelekileyo lokuphumla nokuzimamela. Nanga ningalonwabela ixesha neentsapho kunye nabahlobo kwaye ningene kumnyaka wama – 2020 ngethemba elihlaziyekileyo nangomoya ohlaziyiweyo kwakhona.

Last published 13 December 2019