Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Home Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
04 June 2019

Municipality announces GO GEORGE tariff increase

Municipality announces GO GEORGE tariff increase

 

The George Municipality has announced the annual increase in the GO GEORGE bus fares from 1 July 2019. The increase forms part of the annual municipal tariff adjustments.

 

Smart Card trips bought in bundles of 10 or more will increase by 50c per trip to R9.50 and bundles of less than 10 trips will cost R10.50 per trip (also a 50c increase). The price of single trips bought on the bus increases with R1 to R13, to encourage passengers to rather load the cheaper trips on their Smart Cards, thereby limiting cash transactions on the bus. The bundles of 10 trips and more remain the best buy and can save a passenger who travels to work or school and back home five days per week, R140 per month in travel expense, compared to cash trips bought on the bus.

 

The cost of the Smart Card is also influenced by the municipal tariff adjustments but includes good news about a decrease as well. The first-card promotion of R20 per card, including two pre-loaded trips, is going up with R1 to R21, but the normal card price for replacement cards or cards bought without proof of identity is decreased from R40 to R25. These cards do not have any preloaded trips.

 

Trips loaded on a Smart Card never expire. This means that trips bought before the tariff increase stay valid. Passengers buying more trips than usual before the increase to save money are cautioned to keep their cards safe – if lost or stolen, the trips cannot be transferred to a new card.

 

For more information, please call the GO GEORGE Call Centre at 0800 044 044, or send an email to info@gogeorge.org.za.

 

Munisipaliteit kondig GO GEORGE-tariefverhoging aan

 

Die George-munisipaliteit het die jaarlikse verhoging van die GO GEORGE-bustariewe vanaf 1 Julie 2019 bekendgemaak. Hierdie verhoging is deel van die jaarlikse munisipale tariefaanpassings.

 

Slimkaartritte wat in bondels van 10 of meer gekoop word sal met 50c per rit verhoog na R9.50 en bondels van minder as 10 ritte sal R10.50 per rit kos (ook ’n 50c-verhoging). Die prys van enkelritte wat met kontant op die bus gekoop word, verhoog met R1 na R13 om passasiers aan te moedig om liewer die goedkoper ritte op hul Slimkaarte te laai en sodoende kontanttransaksies op die bus te beperk. Die bondels van 10 ritte en meer bly die beste koop en kan ’n passasier wat vyf dae per week werk of skool toe en terug huis toe ry, R140 per maand in vervoeruitgawes spaar, vergeleke met ritte wat op die bus gekoop word.

 

Die koste van die Slimkaart word ook geraak deur die munisipale tariefaanpassings, maar sluit goeie nuus oor 'n verlaging ook in. Die eerstekaartpromosie van R20 per kaart wat twee voorafgelaaide ritte insluit, styg met R1 na R21, maar die normale prys vir vervangingskaarte of kaarte wat gekoop word sonder bewys van identiteit word verlaag van R40 na R25. Hierdie kaarte het geen voorafgelaaide ritte nie.

 

Ritte wat op die Slimkaart gelaai is, verval nooit nie. Dit beteken dat ritte wat voor die tariefverhoging gekoop is geldig bly. Passasiers wat voor die verhoging meer ritte as gewoonlik koop om geld te spaar, word gemaan om hul kaarte veilig te hou – indien dit wegraak of gesteel word, kan die ritte nie op ’n nuwe kaart oorgedra word nie.

 

Vir meer inligting, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044, of stuur ’n e-pos na info@gogeorge.org.za.

Last published 04 June 2019