Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 May 2020Title: FAQs on the Western Cape Gov's Covid-19 websiteStatus: FAQs on the Western Cape Gov's Covid-19 website: https://coronavirus.westerncape.gov.za/frequently-asked-questions. This notification bar is read-only. Copy the link onto a search engine. Or follow the link in news
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
26 November 2019

Planned power outage - Part Gloucester Street

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION
OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
Part Gloucester Street

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY, 30 NOV 2019 FROM 08:00 TOT 15:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
SUNDAY, 01 DEC 2019 FROM 08:00 TOT 15:00

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING 
VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
Gedeelte Gloucester Straat

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SATERDAG , 30 NOV 2019 VANAF 8:00 TOT 15:00met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Souomstandighedeverhoeddat die werkgedoenkan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op Sondag, 01 DEC 2019 VANAF 08:00 TOT 15:00

Last published 26 November 2019