Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 25 Mar 2020Title: Covid-19 lockdown implications for George MunicipalityStatus: Essential services continues for George Municipality during lockdown. Please see News section of this website for details of implications and important numbers.
Published: 16 Mar 2020Title: WARD COMMITTEE ELECTIONS POSTPONEDStatus: Ward Committee elections scheduled from today to 21 April 2020 postponed until further notice in line with Coronavirus protocol. The municipality remains committed to ward committee participation and will announce new dates for elections in due time. Thank you for your support and patience.
Published: 10 Mar 2020Title: CONTROLLED BURNS BLANCO 18-31 MARCH 2020Status: Controlled burns taking place in area north of Blanco and west of the R404 for the purposes of fuel reduction during suitable days 18-31 March 2020 Fire emergencies number all hours: 044 801 6311 General emergencies and after-hours number: 044 801 6300
Published: 04 Mar 2020Title: Kennisgewing van 'n artikel 24G publieke deelname proses by GWAIING OORD Status: KENNISGEWING VAN ‘n ARTIKEL 24G PUBLIEKE DEELNAME PROSES;UITBREIDING VAN DIE GWAIING OORD OP GEDEELTE 82 VAN PLAAS 202, GEORGE. Volg die links vir meer inligting: http://www.george.gov.za/download_document/3039
4
Home 4Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
19 November 2019

Notice: Removal of Gum trees

Notice: Removal of Gum trees

KENNISGEWING: VERWYDERING VAN BLOEKOMBOME
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
BLANCO – MALGAS RIVIER INFORMELE BUURT

KENNISGEWING geskied hiermee dat Bloekombome (Eucalyptus sp.), wat die Malgasrivier informele buurt (Blanco) bedreig, deur ‘n kontrakteur afgemaak sal word teen geen koste vir die George Munisipaliteit. Die beplande begin datum is vanaf Maandag, 2 Desember 2019 tot Vrydag 13 Desember 2019, vanaf 08h30 tot 16h00.

Inwoners, voetgangers, sowel as padgebruikers wat gebruik maak van Fortuinstraat en Georgestraat/ Witfonteinstraat word hiermee gewaarsku om die area as ‘n risiko te beskou en ten alle tye ag te slaan op werksvoertuie, masjinerie en werknemers in die area. Ook word versoek dat all kinders weggehou word van die werksarea tydens die afmaakproses.

Indien daar kommentaar op hierdie voorgestelde werk is, word die publiek versoek om dit per e-pos na tapril@george.gov.za.te stuur

WEES ASB VEILIG - BLY WEG VAN ALLE WERKSAREAS

NOTIFICATION: REMOVAL OF GUM TREES 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
BLANCO – MALGAS RIVER INFORMAL SETTLEMENT

NOTICE is hereby given that the Gum trees (Eucalyptus sp.) that pose a risk to the Malgas river informal settlement (Blanco), will be removed by a contractor, at no cost to the George municipality. The proposed starting date will be from Monday, 2 December 2019, until Friday, 13 December 2019 from 08h30 to 16h00.

Residents, pedestrians and road users that utilize Fortuin Rd, George Rd/ and Witfontein Rd, are hereby warned to treat the area as a risk and at all times be vigilant for work vehicles, large machinery,and workers in the area. It is also requested that all children be kept away from the work area during the removal of the trees.

Should there be any comment on this proposed work, the public is requested to do so via email to tapril@george.gov.za.

PLEASE BE SAFE – STAY AWAY FROM ALL WORK AREAS

Last published 19 November 2019