Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Aug 2019Title: CONTROLLED FIRES PLANNED DENNEOORD AND GARDEN ROUTE DAM NEXT TWO WEEKS Status: George Municipality Fire Department will be conducting controlled burns above Denneoord and around the Garden Route Dam as part of fuel reduction and veld fire management activities in August. Burns are weather and wind direction dependent, and therefor no specific dates are available.
Published: 07 Aug 2019Title: WATER UPDATE: 7 AUGUST 2019Status: Garden Route Dam Level: 72.31% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to raise the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
28 November 2018

Passengers on board as Smart Card goes live 

GO GEORGE:

The GO GEORGE Smart Card went live on 15 November 2018, with passengers tapping their cards to board only three days later, after a complimentary period of free travel for cardholders. An estimated 90 per cent of daily trips undertaken since Sunday 18 November, were done by Smart Card users.

"We were prepared to troubleshoot several scenarios, since you never know what curve balls come your way when implementing an entirely new system," says James Robb, GO GEORGE Manager. "Our main aim was to minimise disruption and inconvenience to passengers, and I can say with great relief that the initial glitches were easy to identify and are being addressed, and actually provided a learning curve early on. This is not to say that everything will be plain sailing from now on, but we are confident that the preparation and planning that went into the development of this new automated system is paying off."

Robb says it was most encouraging to see how fast everybody catches on. "Drivers and passengers alike; they were a bit hesitant at first, but after a first shift or trip, you could literally see the confidence grow. It's a matter of 'just do it'!"

Passengers who experience any kind of trouble with their Smart Cards are requested to go to their nearest Smart Card kiosk where the staff will test their cards. If a card is found to be defective, it will be replaced at no cost and the balance of trips on the defective card will be transferred to the new one. If a card has been damaged, the cardholder can buy a new card at the normal cost of R40 and also have the trip balance transferred after verification.

People should take note, however, that most of the initial problems of "cards not registering on the reader" or "showing no trip balance" are human error and not system errors, while everybody is still getting used to new procedures.

"Going to the nearest Smart Card kiosk is still the right action to take, but passengers should not be alarmed at the first sign of something not functioning right the first time. A little adjustment here and there, either in the handling of the card or the sensitivity of the equipment, might be all that's needed," Robb says.

For any enquiries about the location of Smart Card mobile vehicles and kiosks or top-up vendors, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.

photo:

Sakirah Klaassen (5) from Blanco got the message about keeping your Smart Card safe, loud and clear! She offered her very own Smart Card to the driver on Monday morning, safely from a lunch box carried solely for this purpose.

 

 

GO GEORGE:
Passasiers aan boord met Slimkaart se wegspring

 

Die GO GEORGE Slimkaart het op 15 November 2018 in werking getree met passasiers wat eers drie dae later hul kaarte begin gebruik het, ná ’n komplimentêre periode van gratis bus ry vir kaarthouers. ’n Geskatte 90 persent van daaglikse ritte wat sedert Sondag 18 November onderneem is, is gedoen deur Slimkaarthouers.

"Ons was voorbereid om verskeie moontlike probleme op te los aangesien mens nooit weet watter draaibal mag opduik met die implementering van ’n algehele nuwe stelsel nie," sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. "Ons mikpunt was om ontwrigting en ongerief vir passasiers tot die minimum te beperk, en ek kan met groot verligting sê dat die aanvanklike paar haakplekke maklik was om te identifiseer en dat ons besig is om dit aan te spreek; ons leer eintlik vroeg in die proses baie daaruit. Dit beteken nie dat alles van nou af seepglad gaan verloop nie, maar ons is vol vertroue dat die voorbereiding en beplanning wat in die ontwikkeling van hierdie geoutomatiseerde stelsel ingegaan het, vrugte afwerp."

Robb sê dit was uiters bemoedigend om te sien hoe vinnig almal snap. "Bestuurders sowel as passasiers; almal was eers ’n bietjie huiwerig, maar ná ’n eerste skof of rit kon jy letterlik die selfvertroue sien toeneem. Dis ’n geval van 'doen dit net'!"

Passasiers wat enige probleme met hul Slimkaarte ondervind word versoek om na hul naaste Slimkaartkiosk toe te gaan waar die personeel die kaart sal toets. Indien ’n kaart foutief bevind word, sal dit kosteloos vervang word en die balans van ritte daarop oorgeplaas word. Indien ’n kaart beskadig is, kan die kaarthouer ’n nuwe een koop teen die normale prys van R40 en ook die ritbalans laat oordra ná verifikasie.

Mense moet egter kennis neem dat die meeste van die probleme soos kaarte "wat nie registreer op die kaartleser nie" of "geen ritbalans toon nie" waarskynlik menslike hanteerfoute is en nie stelselfoute nie, terwyl almal nog gewoond raak aan nuwe prosedures.

"Dis steeds die regte ding om na die naaste Slimkaartkiosk toe te gaan, maar passasiers moenie skrik wanneer iets nie die eerste keer reg werk nie. ’n Klein aanpassing hier en daar aan die hantering van die kaart of die sensitiwiteit van die toerusting mag dalk al wees wat nodig is," sê Robb.

Vir enige navrae oor die ligging van mobiele Slimkaartvoertuie en -kiosks of herlaaipunte, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044.

foto:

Sakirah Klaassen (5) van Blanco het die boodskap hard en duidelik gehoor dat ’n mens jou Slimkaart veilig moet bêre! Sy het haar eie Slimkaart mét oorklimkwitansie en al Maandagoggend in sy eie kosblikkie aan die bestuurder aangebied.

 

 

Last published 28 November 2018