Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 25 Mar 2020Title: Covid-19 lockdown implications for George MunicipalityStatus: Essential services continues for George Municipality during lockdown. Please see News section of this website for details of implications and important numbers.
Published: 16 Mar 2020Title: WARD COMMITTEE ELECTIONS POSTPONEDStatus: Ward Committee elections scheduled from today to 21 April 2020 postponed until further notice in line with Coronavirus protocol. The municipality remains committed to ward committee participation and will announce new dates for elections in due time. Thank you for your support and patience.
Published: 10 Mar 2020Title: CONTROLLED BURNS BLANCO 18-31 MARCH 2020Status: Controlled burns taking place in area north of Blanco and west of the R404 for the purposes of fuel reduction during suitable days 18-31 March 2020 Fire emergencies number all hours: 044 801 6311 General emergencies and after-hours number: 044 801 6300
Published: 04 Mar 2020Title: Kennisgewing van 'n artikel 24G publieke deelname proses by GWAIING OORD Status: KENNISGEWING VAN ‘n ARTIKEL 24G PUBLIEKE DEELNAME PROSES;UITBREIDING VAN DIE GWAIING OORD OP GEDEELTE 82 VAN PLAAS 202, GEORGE. Volg die links vir meer inligting: http://www.george.gov.za/download_document/3039
4
Home 4Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
04 September 2019

Planned power outage - portion of Syferfontein line

 

Tel:  044 874 3917

Datum Uitgereik:  03 SEPTEMBER 2019

KONTAKPERSOON :  I.DA SILVA
 

KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING

VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE SYFERFONTEIN LYN

 

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG, 05 SEPTEMBER 2019 VANAF 09:00 TOT 16:30  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DINSDAG, 10 SEPTEMBER 2019 VANAF 09:00 TOT 16:30

 

WAARNEMENDE DIREKTEUR:  ELEKTROTEGNIESE DIENSTE

 

 

Tel:  044 874 3917

Date Issued:  03 SEPTEMBER 2019

CONTACT PERSON  :  I.DA SILVA

 

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION

 OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 PORTION SYFERFONTEIN LINE

 

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY, 05 SEPTEMBER 2019 FROM 09:00 TOT 16:30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

 

 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

TUESDAY, 10 SEPTEMBER 2019 FROM 09:00 TOT 16:30

 

ACTING DIRECTOR:  ELECTROTECHNICAL SERVICES

Last published 04 September 2019