Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Home Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
07 February 2020

Planned power outage - portion of Wilderness Heights

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION

OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF MAP OF AFRIKA LINE (WILDERNESS HEIGHTS)Affected area: Right at the end of map of Africa. Four houses and the new Kaaimans restaurant will be affected.

 

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY, 11 FEBRUARY 2020 FROM 09:00 TOT 16:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

 

 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

WEDNESDAY, 12 FEBRUARY 2020 FROM 09:00 TOT 16:00

 

 

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING

VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN KAART VAN AFRIKA LYN (WILDERNESS HOOGTE)

 

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG, 11 FEBRUARIE 2020 VANAF 09:00 TOT 16:00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op WOENSDAG, 12 FEBRUARIE 2020 VANAF 09:00 TOT 16:00

Last published 07 February 2020