Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Jun 2019Title: Blanco library closed until next TuesdayStatus: Issued George Municipality, 12 June 2019 -The Blanco Library is closed unitl next week Tuesday due to urgent repairs. The municipality apologises for the inconvenience.
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
08 March 2017

Third Camera On GO GEORGE Buses To Enhance Service Delivery

Surveillance on all GO GEORGE buses forms an integral part of service quality control and passenger and driver safety. For this purpose, the buses had been equipped with two closed-circuit cameras until recently, but a third one has now been added.

Of the initial two cameras, one was installed to focus on the driver, and the other to give a view of the passengers inside the bus. The third camera is attached to the inside of the windscreen, focusing on the road and roadside ahead.

“The CCTV footage from the buses is being monitored by staff in the control room during all operational hours,” says James Robb, GO GEORGE Manager. “This continued surveillance up to now assisted us by showing driver as well as passenger conduct to address in cases of undesirablebehaviour. The third camera now adds a safety mechanism whereby accidents or any other situations outside the bus that pose a safety threat to our passengers or staff, can be acted upon immediately to ensure passengers’ safety – even before staff reports it.”

According to Robb, this camera will also pick up on driver behaviour in terms of traffic regulations and road safety, and picking up passengers at bus stops.  “This will of course work both ways. Passengers sometimes complain about a bus having passed them at a specific time without being full. Now the inside camera can tell us whether the bus was indeed full, and the outside camera can tell us whether there was somebody at a stop indicating to the driver to stop, at any given moment. Bus drivers are sometimes being accused of behaviour which turns out not to be true when we view footage of the incident. However, footage is being reviewed by management regularly, complaints or no complaints, to ensure quality service.”

For any enquiries or feedback, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, send an email to info@gogeorge.org.za, or find the latest news on the website www.gogeorge.org.za or the GO GEORGE Facebook page.

CCTV footage from the GO GEORGE buses is being monitored by staff in the control room during all operational hours. INSERT: On the right, this monitor clearly shows the three views covered by the three cameras: the bus driver, the passengers inside the bus and the road ahead of the bus. The inside cameras record sound as well. The map is linked to the electronic tracking system in the buses and indicates exactly where each bus is so that operators can monitor the schedule, at the same time assisting the Call Centre with enquiries.

 

Derde kamera op GO GEORGE-busse verskerp dienslewering

Waarneming op alle GO GEORGE-busse vorm ’n integrale deel van diensgehaltebeheer en passasiers- en bestuurdersveiligheid. Die busse was tot onlangs toegerus met twee geslote baan-kameras vir hierdie doel, maar ’n derde kamera is nou bygevoeg.

Van die aanvanklike twee kameras is een aangebring om op die busbestuurder te fokus, en die ander een om ’n beeld van die passasiers binne-in die bus te gee. Die derde kamera is aangebring aan die binnekant van die voorruit en fokus op die pad en sypaadjie voor die bus.

“Die beeldmateriaal uit die busse word deur personeel in die beheerkamer gemonitor gedurende al die ure wat die stelsel in bedryf is,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Hierdie voortgesette waarneming het tot nou vir ons aangedui wanneer daar ongewenste gedrag van die busbestuurder of passasiers was wat aangespreek moet word. Die derde kamera voeg nou ’n veiligheidsmeganisme toe waardeur ongelukke of enige ander situasies buite die bus wat die veiligheid van ons personeel of passasiers bedreig, sigbaar is. Ons kan dan onmiddellik optree om almal se veiligheid te verseker – selfs voordat personeel dit aanmeld.”

Volgens Robb sal hierdie kamera bestuurdersgedrag in terme van verkeersreëls en padveiligheid optel, asook die oplaai van passasiers by bushaltes. “Dié funksie sal natuurlik na twee kante toe werk. Passasiers kla soms oor ’n bus wat op ’n gegewe tyd by hulle verbygery het sonder dat dit vol was. Nou kan die binne-kamera vir ons sê of die bus wel vol was, en die kamera wat na buite kyk kan vir ons wys of daar op enige gegewe oomblik iemand by die bushalte gewag en vir die bestuurder aangedui het om te stop. Busbestuurders word soms beskuldig van gedrag wat blyk onwaar te wees wanneer ons beeldmateriaal nagaan. Beeldmateriaal word egter deurgaans deur bestuur nagegaan, klagtes of nie klagtes nie, om gehalte diens te verseker.”

Vir enige navrae of terugvoer, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044, stuur ’n e-pos na info@gogeorge.org.za, of vind die jongste nuus op die webblad www.gogeorge.org.za of die GO GEORGE-blad op Facebook.

Binnekring-beeldmateriaal uit die GO GEORGE-busse word gedurende bedryfsuregemonitor deur personeel in die beheerkamer. INSETSEL: Aan die regterkant van die skerm is die drie beelde wat deur die drie kameras gedek word duidelik sigbaar: die busbestuurder, die passasiers binne-in die bus en die pad voor die bus. Die binne-kameras neem klank ook op. Die straatkaart is gekoppel aan die elektroniese opsporingstelselin die busse en dui aan presies waar elke bus is. Sodoende kan die beheerkamerpersoneel kyk of daar by die skedule gehou word en terselfdertyd die inbelsentrum bystaan met navrae.

Last published 09 March 2017