Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
10 October 2016

TIME EXTENDED TO BECOME A GO GEORGE TICKET VENDOR

TIME EXTENDED TO BECOME A GO GEORGE TICKET VENDOR

SUB-HEADING: Business opportunity for smallest of businesses too

George Municipality has extended the closing date of their invitation to community organisations, schools, businesses and home businesses – even as small as spaza shops – to apply to become vendors of GO GEORGE bus tickets. Interested parties now have until 14 October 2016 to submit applications.

Selling GO GEORGE bus tickets gives vendors an opportunity to render a service to the community, while at the same time also bringing more feet into their businesses.

“There are two reasons for expanding the ticket sales points,” says James Robb, GO GEORGE Manager. “We want to take ticket sales into the community and make it easier for our passengers to obtain their tickets, while at the same time encouraging off-bus ticket sales. It slows down the boarding process when passengers buy their tickets from the driver on the bus, and becomes very difficult to keep to our time schedules and get passengers to their destinations on time.”

Full support and branding material is being provided to ticket vendors, and informational material explaining the operational procedures and requirements once you have become a vendor is available from info@gogeorge.org.za.

Formal application forms and Expression of Interest documents, however, are available on the municipal website (www.george.org.za) under “Tenders”, or at Supply Chain Management, First Floor, George Municipality, 71 York Street. For more information on the formal application process – which has been simplified to make it easier for prospective vendors to apply – please call Henry Mitchell at 044 801 9021 or Allodene Jonas at 044 801 9021.

In the photograph: Keith Fortuin has a small home shop at 32 John Kretzen Street in Blanco and recently registered as vendor of GO GEORGE bus tickets. According to his brother Douglas, photographed here with the well-known ticket vendor sign, the number of customers doing business at the shop has markedly increased since it became known that Keith sells bus tickets too. “And at the same time we make it easier for the people in our community to buy their tickets before they get on the bus – it is definitely a mutually beneficial situation for us all,” Keith said.

 

TYD VERLENG OM VERKOOPSPUNT VIR BUSKAARTJIES TE WORD
Besigheidsgeleentheid vir die heel klein ondernemings ook

Die George-munisipaliteit het die sluitingsdatum vir hul uitnodiging aan gemeenskapsorganisasies, skole, besighede en tuisondernemings – selfs so klein soos “spaza-winkels” – om aansoek te doen om verkoopspunte vir GO GEORGE-buskaartjies te word, verleng. Belangstellendes het nou tot 14 Oktober 2016 om hul aansoeke in te dien.

Kaartjieverkope is nie net ‘n nuttige diens aan die gemeenskap nie, maar sal beslis ook meer voete na verkopers se ondernemings lei. 

“Daar is twee redes vir die uitbreiding van ons kaartjieverkoopspunte,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Ons wil kaartjieverkope graag in die gemeenskap inneem en dit sodoende makliker maak vir passasiers om hul kaartjies te bekom, terwyl ons terselfdertyd die koop van kaartjies op die bus wil ontmoedig. Dit vertraag die opklimproses wanneer kaartjies by die bestuurder op die bus gekoop word, en maak dit moeilik om by ons tydskedules te hou en passasiers betyds by hul bestemmings te kry.”  

Volledige ondersteuning en handelsmerkmateriaal word aan verkoopspunte verskaf, en inligtingsmateriaal oor die operasionele prosedures en vereistes wanneer jy as verkoopspunt optree, is beskikbaar by info@gogeorge.org.za.

Amptelike aansoekvorms en Aanduiding van Belangstelling-dokumente is egter op die munisipale webblad (www.george.org.za) onder “Tenders” beskikbaar, of by Voorsieningsadministrasie, Eerste Vloer, George-munisipaliteit, Yorkstraat 71. Skakel Henry Mitchell by 044 801 9021 of Allodene Jonas by 044 801 9021 vir meer inligting oor die amptelike aansoekproses. Die proses is vereenvoudig vir nuwe aansoeke om dit makliker te maak vir voornemende kaartjieverkopers om aansoek te doen.

In die foto: Keith Fortuin het ‘n klein huiswinkel by John Kretzenstraat 32 in Blanco en het onlangs geregistreer as ‘n verkoopspunt vir GO GEORGE-kaartjies. Volgens sy broer Douglas, hier afgeneem by die kenteken vir kaartjieverkoopspunte, het die aantal mense wat inkopies kom doen by die winkel merkbaar toegeneem sedert dit bekend geword het dat Keith buskaartjies ook verkoop. “En terselfdertyd maak ons dit makliker vir mense in ons gemeenskap om hulle kaartjies te koop voor hulle op die bus klim – dit is beslis ‘n wedersyds voordelige situasie vir ons almal,” sê Keith.

Last published 10 October 2016