Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 01 Jul 2020Title: WATER UPDATE: 1 JULY 2020Status: Dam level: 90.99% (down from 92,3%) Rainfall since 25/06: 21.7mm Usage: 27,913 megalitres Section 2B restrictions apply, details on municipal FB, App and website. Report leaks and pipe burst on 044 801 9262/6 or 044 801 6300 (a/h).
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
31 October 2019

Young leaders learn more about public transport at GO GEORGE depot

NATIONAL TRANSPORT MONTH

Issued 28 Oct 2019

 

Young leaders learn more about public transport at GO GEORGE depot

 

An interesting entourage of 25 high school learners and one beauty queen last week created quite a stir during a walkabout at the bus depot of George Link from where the GO GEORGE buses are operated.

Most of the time, official visits to the depot are undertaken by serious-looking municipal delegations visiting GO GEORGE to learn more about the local operations. This time, as part of National Transport Month activities, the George Junior City Council and Miss Planet International, Monique Best, were invited to have a closer look and learn more about the “service behind the service”.

Monique, who was also awarded Youth Ambassador 2019 at the George Business Chamber’s annual awards on Friday, is an old-learner of Outeniqua High School and despite vast international responsibilities in terms of conservation awareness, happened to be in George this month. “Being Miss Planet International, I support all efforts that focus on conservation of our planet. It is important for me to listen to what huge operations such as GO GEORGE have in place to respect our natural resources,” she said.

Monique was happy to see a rain-water system being used to wash the buses, as well as freight containers recycled by George Link staff themselves, now serving as training facilities, and shortly also a canteen.

The Junior City Council (JCC) members accompanied by their mayoral representative, Cllr Liza Stroebel, enthusiastically blew into the breathalyser at the security entrance to the depot, most impressed by the zero-tolerance policy of entrance to the premises when under the influence of alcohol.

According to Junior Mayor, Inilé du Toit, the members who rely on the buses to get to school were “ecstatic to see the inner workings of the bus service”, while those who are not so familiar with the buses, were very excited to have their first bus ride after conclusion of the depot tour. “We were very impressed by the extent to which the buses accommodate all people, no matter what their physical needs or abilities are,” she said. “We as the JCC will certainly encourage more people to make use of the GO GEORGE buses as it is a cost-effective and more environmentally friendly way of transport. The depot visit was an overall positive learning experience and will remain a highlight for the JCC this year.”

CAPTIONS:

Miss Planet AdBlue:

Miss Planet International, Monique Best, took a closer look at the AdBlue additive that limits toxic emissions when added to the diesel in GO GEORGE buses.

Junior Council on bus:

The George Junior City Council found the educational visit to the GO GEORGE bus depot most insightful and promised to encourage more young people to make use of the bus service. The bus trip after their depot tour was for quite a few their first trip on a GO GEORGE bus.

Junior council breathalyser:

Witty remarks flew around as each member of the visiting delegation had to blow into the breathalyser that tests the alcohol levels of every person that enters the depot. Here, security officer Doris Mjoli goes through the ritual with junior councillor Talita van Eeden.

Junior Council_James Robb:

James Robb, GO GEORGE Manager, answering some questions from the young visitors. They were intrigued by the scope of the work behind the scenes to keep the buses going.

Junior Council:

Councillor Liza Stroebel (middle) acts as mayoral presentative in the Junior City Council and helped with arrangements on their side to make the visit to the GO GEORGE bus depot possible. With her, from the left, are James Robb (GO GEORGE Manager), Haydn Wentzel (Junior Municipal Manager), Inilé du Toit (Junior Mayor), Miss Planet International, Monique Best, and Jalaser Bosman (Junior Speaker).

 

Nasionale vervoermaand

Uitgereik 28 Okt. 2019

 

Jong leiers leer meer oor openbare vervoer by GO GEORGE-depot

 

'n Interessante groep van 25  hoërskoolleerders en een skoonheidskoningin het verlede week ‘n taamlike beroering veroorsaak tydens 'n besigtigingstoer deur die George Link-busdepot van waar die GO GEORGE-busse bedryf word.

Die meeste van die tyd is dit amptelike munisipale afgevaardigdes wat GO GEORGE besoek om meer uit te vind oor die plaaslike bedryf van die busdiens. Hierdie keer is George se junior stadsraad en Mej. Planeet Internasionaal, Monique Best, as deel van GO GEORGE se nasionale vervoermaand-aktiwiteite genooi om van nader te kom kyk en meer uit te vind van die "diens agter die diens".

Monique, wat ook Vrydag die Jeugambassadeur 2019-toekenning by die George-sakekamer ontvang het, is 'n oudleerling van Hoërskool Outeniqua en was ten spyte van wye internasionale verantwoordelikhede in terme van  bewaringsbewustheid, hierdie maand in George. "As Mej. Planeet Internasionaal ondersteun ek alle pogings wat fokus op die bewaring van ons planeet. Dit is vir my belangrik om te luister na wat groot instansies soos GO GEORGE in plek het om ons natuurlike hulpbronne te respekteer," sê sy.

Monique was beïndruk deur die reënwaterstelsel wat gebruik word om die busse te was, asook etlike vraghouers wat deur George Link-personeel herwin en herskep is en nou as opleidingsfasiliteite dien, met ‘n kantien volgende op die lys.

Die junior stadsraadslede is vergesel deur hul burgemeestersverteenwoordiger, raadslid Liza Stroebel, en het entoesiasties in die blaastoestel by die sekuriteitsingang geblaas. Hulle was hoogs beïndruk deur die zero-toleransie-beleid van toegang tot die perseel vir enigiemand onder die invloed van alkohol.

Volgens junior burgemeester, Inilé du Toit, was die junior raadslede wat op die busse staatmaak om by die skool te kom "ekstaties om die binnewerkinge van die busdiens te sien", terwyl  diegene wat nie so vertroud is met die busse nie, baie opgewonde was om hul eerste busrit na afloop van die toer te onderneem. "Ons was baie beïndruk met die mate waartoe die busse alle mense akkommodeer, ongeag wat hul fisiese behoeftes of vermoëns  is," sê sy. "Ons as die junior stadsraad sal beslis meer mense aanmoedig om gebruik te maak van die GO GEORGE-busse aangesien dit 'n kostedoeltreffende en meer omgewingsvriendelike manier van vervoer is. Die besoek aan die depot was 'n algehele positiewe leerervaring en sal vanjaar 'n hoogtepunt vir die junior stadsraad bly."

 

Byskrifte:

Miss Planet AdBlue:

Mej Planeet Internasionaal, Monique Best, het nader ondersoek ingestel na die AdBlue-toevoeging wat toksiese uitlaatgasse beperk wanneer dit by die diesel in GO GEORGE-busse gevoeg word.

Junior Council on bus:

Die junior stadsraad van George het die  opvoedkundige besoek aan die GO GEORGE-busdepot hoogs insiggewend gevind en het belowe om meer jongmense aan te moedig om van die busdiens gebruik te maak. Die busrit ná hul toer was vir 'n hele paar hul eerste rit op 'n GO GEORGE-bus.

Junior Council breathalyser:

Pittige opmerkings is rondgegooi terwyl elke lid van die besoekende afvaardiging moes blaas in die apparaat wat die alkoholvlak van elke persoon wat die depot binnekom, toets. Hier gaan die sekuriteitsbeampte Doris Mjoli deur die ritueel met junior raadslid Talita van Eeden.

Junior Council_James Robb:

James Robb, GO GEORGE-bestuurder, beantwoord 'n paar vrae van die jong besoekers. Hulle was gefassineer deur die omvang van die werk agter die skerms om die busse aan die gang te hou.

Junior Council:

Raadslid Liza Stroebel (middel) dien as burgemeestersverteenwoordiger in die junior stadsraad en het gehelp met reëlings aan hulle kant om die besoek aan die GO GEORGE- busdepot moontlik te maak. Saam met haar is van links, James Robb (GO GEORGE-bestuurder), Haydn Wentzel (junior munisipale bestuurder), Inilé du Toit (junior burgemeester), Mej. Planeet Internasionaal, Monique Best, en Jalaser Bosman (junior speaker).

 

 

 

Last published 31 October 2019