Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

HAZARDOUS WASTE OPEN DAY Friday, 25 November

This event has ended

HAZARDOUS WASTE OPEN DAY
Friday, 25 November • 08h00 – 15h00
Outeniqua Stadium Parking Area, Augusta Street

We will take
• Motor oil, oil filters, brake fluid
• Used antifreeze
•Paint, paint thinner, turpentine
•Pesticides or herbicides
•Household batteries
•CRTs, old TVs, miscellaneous
electronics, Tyres, Fluorescent tubes
and Globes
•Household medical waste (needles
and old medicine and tablets)

We Don’t Take
• Explosives•Ammunition
•Radioactive Materials
•Controlled Substances

Additional Information
Bring the items you wish to dispose of in a strong box preferably in their original, labelled containers.
Do not EVER mix products together!
ENQUIRIES 044 802 2900

 

GEVAARLIKE HUISHOUDELIKE AFVAL OPE DAG
Vrydag, 25 November • 08h00 – 15h00
Outeniquastadion parkeergebied, Augustastraat

Ons aanvaar
• Motorolie, olie-filters, remvloeistof
•Gebruikte vriesteenmiddel
•Verf, verfverdunner, terpentyn
•Plaagdoders of onkruiddoders
•Huishoudelike batterye
•Ou televisiestelle, elektroniese toestelle, motorbande,fluoorbuise en gloeilampe
•Huishoudelike mediese afval (naalde, ou medisyne en tablette)

Ons aanvaar nie
•Plofstowwe•Ammunisie
•Radio aktiewe materiale
•Wetlike medisyne

Addisionele inligting
Bring die items waarvan u ontslae wil raak in ‘n sterk kartondoos, verkieslik met oorspronklike, gemerkte houers.
Mooit NOOIT produkte meng nie!
NAVRAE 044 802 2900