Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE appeals to passengers to stay cautious

GO GEORGE appeals to passengers to stay cautious
Issued 26 Oct 2020

With a 196% increase in Covid-19 cases in the Garden Route in recent weeks, GO GEORGE is making an urgent appeal to bus passengers to adhere to the Covid-19 safety regulations regarding public transport and not to drop their guard at this stage.
Garden Route District Director for Health, Zee Brickles, issued a statement last week announcing the rise in infections, cautioning about a possible second wave.
“It has been seven long months of lockdown and the natural reaction to the easing up of these restrictions are to catch up on all that we have missed out on over the past months but we can’t become complacent now. It has always been feared that when the lockdown restrictions ease up, the infection rate would increase,” Brickles said.
No mask, no entry
According to James Robb, GO GEORGE Manager, the relaxed vigilance of bus passengers has also been noticeable ever since Level 1 of the lockdown had been announced. “Passengers either attempt to board the bus without masks, or they take them off once they’re seated. Very few wear the mask over their mouth as well as nose, which is crucial for effective protection,” he said. “We appeal to them to act responsibly, for their own sake as well as that of co-passengers and bus drivers. A passenger without a mask will not be allowed on a GO GEORGE bus and should not reason with our bus drivers about that.”
GO GEORGE has embarked on a campaign to encourage passengers to remain alert and to get their cooperation in keeping to the basic safety measures, emphasising the wearing of a mask in a proper way, sanitising and washing hands, keeping a safe distance, keeping the bus windows open and not travelling on the bus unnecessarily or when sick, and coughing or sneezing into a bent elbow.
GO GEORGE passenger service staff are engaging with passengers at bus stops, the Transport Hub and on the buses to remind them of the importance of continued adherence to the safety measures. Supportive media campaigns have also been employed to enhance the message: The pandemic is not over yet – stay vigilant!
CAPTION:
GO GEORGE champion Dieketseng Mosesane (right) demonstrates to Dorette Salmans how to use the on-board sanitiser pump when she boards the bus. Champions currently also emphasise the importance of wearing a face mask in the proper way, covering the wearer’s nose as well.

GO GEORGE doen ‘n beroep op passasiers om versigtig te bly
Uitgereik 26 Okt 2020

Met ‘n 196%-toename in Covid-19-gevalle in die Tuinroete die afgelope weke, doen GO GEORGE ‘n dringende beroep op buspassasiers om aan die Covid-19-veiligheidsregulasies rakende openbare vervoer gehoor te gee en nie in hierdie stadium hul waaksaamheid te verslap nie.
Die Garden Route-distriksmunisipaliteit se direkteur van gesondheid, Zee Brickles, het verlede week ‘n verklaring uitgereik oor die styging in infeksies met ‘n waarskuwing oor ‘n moontlike tweede golf.
“Dit was sewe lang maande van inperking en die natuurlike reaksie op die verligting van hierdie beperkings is om alles in te haal wat ons die afgelope maande misgeloop het, maar ons kan nie nou gerus word nie. Die vrees was nog altyd daar dat wanneer die inperkings verslap word, die infeksiekoers sal toeneem,” het Brickles gesê.
Geen masker, geen toegang
Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, is die verslapte waaksaamheid van buspassasiers ook opvallend sedert vlak 1 van die inperking aangekondig is. “Passasiers probeer óf om sonder maskers op die bus te klim, óf hulle haal dit af sodra hulle gaan sit. Baie min dra die masker oor hul mond asook neus, wat noodsaaklik is vir doeltreffende beskerming,” het hy gesê. “Ons doen ‘n beroep op hulle om verantwoordelik op te tree, vir hul eie onthalwe asook dié van medepassasiers en busbestuurders. ‘n Passasier sonder ‘n masker sal nie op ‘n GO GEORGE-bus toegelaat word nie en moenie met ons busbestuurders daaroor redeneer nie.”
GO GEORGE het begin met ‘n veldtog om passasiers aan te moedig om steeds waaksaam te bly en hul samewerking te kry met die basiese veiligheidsmaatreëls: die dra van ‘n masker op die regte manier, ontsmetting en was van hande, ‘n veilige afstand tussen mense, die oophou van busvensters, om nie onnodig of wanneer jy siek is bus te ry nie, en in ‘n gebuigde elmboog te hoes en te nies.
GO GEORGE-passasiersdienspersoneel praat met passasiers by bushaltes, die vervoerkern (Hub) en op die busse om hulle te herinner aan die belangrikheid van voortgesette nakoming van die veiligheidsmaatreëls. Ondersteunende mediaveldtogte word ook gebruik om die boodskap te versterk: Die pandemie is nog nie verby nie – bly waaksaam!
ONDERSKRIF:
GO GEORGE-passasiersdiensbeampte Dieketseng Mosesane (regs) demonstreer aan Dorette Salmans hoe om die reinigerpompie in die bus te gebruik wanneer sy opklim. Passasiersdienspersoneel beklemtoon tans ook die belangrikheid daarvan om ‘n gesigmasker op die regte manier te dra, wat ook die draer se neus bedek.