Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE reinstates last of suspended routes

GO GEORGE REINSTATES LAST OF SUSPENDED ROUTES
Covid safety measures remain in place
Issued 28 Sep 2020

With the recent implementation of Level 1 of the national lockdown, GO GEORGE will reinstate the last two routes that have been suspended during Covid-19 lockdown. From Sunday 4 October 2020, routes 58 Heather Park-Heatherlands and 53B Rosemoor Express will start running according to the normal schedule again.
Covid safety measures still in place
Drivers and passengers are still required to wear masks on the bus and wash or sanitise their hands regularly. Dispensers with sanitiser have been installed on all buses for the convenience and safety of passengers.
At the George Link depot, the rigorous cleaning and sanitising regime stays unchanged with the interior of buses being sanitised before and after every duty.
Proper ventilation reduces risk
Global studies have shown that proper ventilation and short trips can greatly reduce the risk of contracting the Covid-19 virus on buses and trains by mitigating the spread of airborne droplets that carry the virus.
In line with these findings, our government’s Covid directives regarding public transport require the windows of all public transport vehicles to be kept open 5 cm on both sides. All windows are opened when GO GEORGE buses leave the depot, and passengers are requested not to close windows, but rather dress warmly.
For more information, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044 where agents are on duty from 05:00 until 20:00, seven days a week. Alternatively, visit the GO GEORGE Facebook page for the latest service updates, or send an email to info@gogeorge.org.za.
CAPTION:
From Sunday 4 October 2020, all GO GEORGE routes will be active again after a reduced service had been implemented at the beginning of the national lockdown.

GO GEORGE BRING LAASTE OPGESKORTE ROETES TERUG
Covid-veiligheidsmaatreëls steeds in plek
Uitgereik 28 September 2020

Met die onlangse implementering van Vlak 1 van die nasionale inperking, sal GO GEORGE die laaste twee roetes wat opgeskort is weens die Covid-19-inperking ook terugstel in diens. Vanaf Sondag 4 Oktober 2020 sal roetes 58 Heather Park-Heatherlands en 53B Rosemoor Express weer volgens die normale skedule begin ry.
Covid-veiligheidsmaatreëls steeds in plek
Bestuurders en passasiers moet steeds maskers dra op die bus en hul hande gereeld was of ontsmet. Houers met ontsmettingsmiddel is vir die gerief en veiligheid van passasiers op alle busse geïnstalleer.
By die George Link-depot bly die streng skoonmaak- en ontsmettingsroetine onveranderd met die binnekant van busse wat voor en ná elke diensrondte ontsmet word.
Behoorlike ventilasie verminder risiko
Wêreldwye studies het getoon dat behoorlike ventilasie en kort ritte die risiko om die Covid-19-virus op busse en treine op te doen deur die verspreiding van virusdraende druppels in die lug, aansienlik kan verminder.
In ooreenstemming met hierdie bevindings vereis ons regering se Covid-riglyne oor openbare vervoer dat die vensters van alle openbare vervoer-voertuie 5 cm oopgehou moet word aan albei kante. Alle vensters word oopgemaak wanneer GO GEORGE-busse die depot verlaat, en passasiers word versoek om nie vensters te sluit nie, maar eerder warm aan te trek.
Vir meer inligting, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 waar agente van 05:00 tot 20:00, sewe dae per week, aan diens is. Die jongste diensinligting is ook beskikbaar op die GO GEORGE Facebook-blad, of kan verkry word deur ‘n e-pos te stuur aan info@gogeorge.org.za.
Byskrif:
Van Sondag 4 Oktober 2020 sal alle GO GEORGE-roetes weer aktief wees nadat ‘n beperkte diens in werking gestel is aan die begin van die nasionale inperking.