Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE schedules on Public Holidays

GO GEORGE SCHEDULES ON PUBLIC HOLIDAYS
With two public holidays coming up, GO GEORGE calls on passengers to take note of the schedules that will be followed on these days.
On both Freedom Day (Tuesday 27 April) and Workers’ Day (Saturday 1 May), the Saturday schedule will apply on all routes.
For any enquiries or assistance with trip planning, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or visit the GO GEORGE Facebook page for the latest news.

GO GEORGE-SKEDULES OP VAKANSIEDAE
Met twee openbare vakansiedae voor die deur, vestig GO GEORGE passasiers se aandag op die skedules wat op hierdie dae gevolg sal word.
Op Vryheidsdag (Dinsdag 27 April) sowel as Werkersdag (Saterdag 1 Mei) sal die Saterdagskedule geld op alle roetes.
Vir enige navrae of hulp met ritbeplanning, skakel gerus die GO GEORGE-inbelkantoor by 0800 044 044, of besoek die GO GEORGE Facebook-blad vir die jongste nuus.