Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE schedules on upcoming Public Holidays

GO GEORGE SCHEDULES ON UPCOMING PUBLIC HOLIDAYS

Issued Monday 15 March 2021

 

With several public holidays coming up, GO GEORGE calls on passengers to take note of the schedules that will be followed on these days.

With Human Rights Day (21 March) falling on a Sunday this year, Monday the 22nd of March will be a public holiday with the buses operating according to the Saturday schedule.

Over the Easter weekend, Friday the 2nd of April will see the buses run according to the Sunday schedule, and on Monday the 5th of April, the Saturday schedule will apply on all routes.

For any enquiries or assistance with trip planning, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or visit the GO GEORGE Facebook page for the latest news.

 

GO GEORGE-SKEDULES OP KOMENDE VAKANSIEDAE

Uitgereik Maandag 15 Maart 2021

 

Met verskeie openbare vakansiedae voor die deur, vestig GO GEORGE passasiers se aandag op die skedules wat op hierdie dae gevolg sal word.

Met Menseregtedag (21 Maart) wat hierdie jaar op ‘n Sondag val, is Maandag 22 Maart ‘n openbare vakansiedag en sal die busse volgens die Saterdagskedule ry.

Oor die Paasnaweek sal die Sondagskedule gevolg word op Vrydag 2 April, en Maandag 5 April sal die Saterdagskedule op alle roetes geld.

Vir enige navrae of hulp met ritbeplanning, skakel die GO GEORGE-inbelkantoor by 0800 044 044, of besoek die GO GEORGE Facebook-blad vir die jongste nuus.