Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE sets learners on their way to safe bus travel

GO GEORGE sets learners on their way to safe bus travel

Issued: 22 Feb 2021

 

The 2021 school year has commenced at last with all learners returning to school last week. With most schools rotating attendance, the usual increase of bus passengers was not as noticeable this year, but GO GEORGE was ready to welcome the young passengers back on board, focusing on route planning for the new commuters and Covid safety for all.

GO GEORGE communication champions were positioned at all bus stops close to schools, handing out and explaining school-specific route maps. New GO GEORGE superhero, The Sanitiser, provided lots of fun and laughter sanitising the learners’ hands with a toy water pistol while the importance of hand sanitising was reinforced by handing out pocket-sized bottles with sanitiser.

Any individuals, schools or businesses needing more information about using the bus service are welcome to phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044 for assistance, or to request a visit from the communications team.

CAPTION:

The GO GEORGE champions handed out and explained each school’s specific route map for learners travelling to the school from different areas in of town.

 

 

GO GEORGE berei leerders voor vir veiligheid op bus

Uitgereik: 22 Februarie 2021

 

Die 2021-skooljaar het uiteindelik begin met alle leerders wat verlede week teruggekeer het skool toe. Met die meeste skole wat bywoning roteer, was die gewone toename in buspassasiers nie vanjaar so merkbaar nie, maar GO GEORGE was gereed om die jong passasiers weer aan boord te verwelkom, met die fokus op roetebeplanning vir die nuwe pendelaars, en Covid-veiligheid vir almal.

GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes is by alle bushaltes naby skole geplaas om skool-spesifieke roetekaarte uit te deel en toe te lig. Die nuwe GO GEORGE-superheld, The Sanitiser, het vir baie pret gesorg met sy ontsmetting van die leerders se hande met sy speelgoed-waterpistool terwyl die belangrikheid van handreiniging versterk is deur sakgrootte botteltjies met handreiniger uit te deel.

Enige individue, skole of sakeondernemings wat meer inligting oor die gebruik van die busdiens benodig, is welkom om die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 te skakel vir hulp, of om ‘n besoek van die kommunikasiespan aan te vra.

ONDERSKRIF:

Die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes het elke skool se spesifieke roetekaart uitgedeel en verduidelik aan leerders wat uit verskillende gebiede in die dorp bus ry skool toe.