Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Impact of Roadworks on GO GEORGE bus service

Impact of Roadworks on GO GEORGE bus service

Issued Thursday 5 August 2021

As part of the Municipality’s series of road maintenance projects, construction work on the section of CJ Langenhoven Street between George Hospital and the Witfontein Road circle will take place from Tuesday 10 August until approximately the end of October 2021. Although no rerouting is foreseen, there will be a significant impact on the GO GEORGE bus service.
All the GO GEORGE bus stops in this section will be closed for the duration of the construction work to ensure traffic flow for all road users while one lane is closed. The buses will still travel along the normal route but will not stop at the affected stops. Posters on the temporarily closed stops will advise passengers regarding alternative bus stops behind the George Hospital and at the beginning of Witfontein Road.

The impact of the roadworks on the bus schedule will be closely monitored to inform possible adjustments if needed, but passengers should make provision for delays when they plan their time of boarding.

Affected stops
The following bus stops will be closed temporarily:
343 Stadium
715 Stadium
341 Myrtle B
342 Myrtle B
585 Hillwood B
586 Hillwood B
338 Heather
339 Heather

The bus routes impacted by the roadworks are Route 2 Blanco – CBD and Route 58 Heatherlands – Heather Park.

For enquiries or assistance with trip planning, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.

IMPAK VAN PADWERK OP GO GEORGE-BUSDIENS
Uitgereik Donderdag 5 Augustus 2021

As deel van die Munisipaliteit se reeks padinstandhoudingsprojekte vind konstruksiewerk aan die gedeelte van CJ Langenhovenstraat tussen die George-hospitaal en die Witfonteinweg-sirkel vanaf Dinsdag 10 Augustus plaas. Die projek sal tot ongeveer einde Oktober 2021 duur. Hoewel geen herleiding van roetes voorsien word nie, sal daar ‘n beduidende impak op die GO GEORGE-busdiens wees.

Al die GO GEORGE-bushaltes in hierdie gedeelte sal vir die duur van die konstruksiewerk gesluit wees om verkeersvloei vir alle padgebruikers te verseker terwyl een baan gesluit is. Die busse sal steeds volgens die normale roete ry, maar sal nie by die geaffekteerde bushaltes stop nie. Plakkate op die tydelik geslote bushaltes sal passasiers adviseer oor alternatiewe bushaltes agter die George-hospitaal en aan die begin van Witfonteinweg.

Die impak van die padwerke op die busskedule sal fyn dopgehou word om aanpassings te maak indien nodig, maar passasiers moet voorsiening maak vir vertragings wanneer hulle beplan hoe laat om ‘n bus te haal.

Geraakte bushaltes
Die volgende bushaltes sal tydelik gesluit word:
343 Stadion
715 Stadion
341 Myrtle B
342 Myrtle B
585 Hillwood B
586 Hillwood B
338 Heather
339 Heather

Die busroetes wat deur die padwerk beïnvloed word, is roete 2 Blanco – CBD en roete 58 Heatherlands – Heather Park.

Vir navrae of bystand met ritbeplanning, skakel asseblief die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044.