Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Multi-journey top-ups on Smart Card much cheaper

Multi-journey top-ups on Smart Card much cheaper

Issued Wednesday 26 August 2020

 

Buying bulk is the smart choice when you top up your Smart Card with bus trips – it’s much cheaper and more convenient too. Top up before you have completely run out of trips, and do so when you’re not in a rush to get to work or school.

This is the core message conveyed by the GO GEORGE communication team during their current awareness campaign to discourage passengers from loading only one day’s trips on their cards at a time.

Cheaper the more you buy

Smart Card trips bought in bundles of 10 or more cost R10 per trip, single trips cost R12, and bundles of two to eight trips cost R11 per trip. A passenger who uses the bus six days per week, could save up to R104 per month by buying bundles of 10 trips and more, instead of loading one trip at a time.

Trips on the Smart Card never expire, so there is no risk of losing trips, even if you don’t travel regularly.

Top up in time

Passengers are advised not to wait until they have no trips left on their Smart Cards. Having to top up on your way to work or school could be frustrating when the queues are long, or when an unpredictable event such as loadshedding prevents the vendor or kiosk from selling trips at the time. It would be better to top up outside of peak times, and at a time when you’re in no rush to be somewhere on time.

Smart Card kiosks are open from 05:00 until 20:00 and are situated at the George Transport Hub in Cradock Street, in York Street next to the Civic Centre, at the Blanco Triangle and at the Garden Route Mall. The kiosks sell Smart Cards and do top-ups.

The network of top-up vendors all over town do trip top-ups only. Look out for the GO GEORGE vendor signage, or for a detailed list of all top-up vendors, visit the GO GEORGE Facebook page or phone the Call Centre on 0800 044 044. Agents are on duty from 05:00 until 20:00, seven days a week. Enquiries can also be e-mailed to info@gogeorge.org.za.

 

CAPTIONS:

Informing passengers 1

Teams of GO GEORGE communication champions are currently engaging with passengers to advise them on the benefits of buying multiple trips at a time. Passengers waiting for their bus in Cradock Street – maintaining safe social distance – are listening attentively to champion Nomsa Ginyigazi explaining the potential savings.

 

 

Multirit-aankope op Slimkaart heelwat goedkoper

Uitgereik Maandag 24 Augustus 2020

 

Om bundels met 10 of meer ritte te koop, is die slim keuse wanneer jy jou Slimkaart herlaai – dit is baie goedkoper én boonop geriefliker. Herlaai voordat jy geen ritte op jou kaart oor het nie, en doen dit wanneer jy nie haastig is om by die werk of skool te kom nie.

Dit is die kernboodskap van die GO GEORGE-kommunikasiespan tydens hul huidige bewusmakingsveldtog om passasiers te ontmoedig om slegs een dag se ritte op ’n slag op hul kaarte te laai.

Goedkoper hoe meer jy koop

Slimkaartritte wat in bondels van 10 of meer gekoop word, kos R10 per rit, enkelritte kos R12, en bondels van twee tot agt ritte kos R11 per rit. ‘n Passasier wat die bus ses dae per week gebruik, kan tot R104 per maand bespaar deur bondels van 10 ritte en meer te koop, pleks van een rit op ‘n slag op die kaart te laai.

Ritte op die Slimkaart verval nooit nie, dus is daar geen risiko om ritte te verloor nie, selfs al gebruik jy die bus nie gereeld nie.

Herlaai betyds

Passasiers word aangeraai om nie te wag totdat hulle geen ritte oor het op hul Slimkaarte nie. Om op jou pad werk of skool toe te herlaai, kan frustrerend wees wanneer die rye lank is, of wanneer iets onvoorspelbaars soos beurtkrag verhoed dat die verkoper of kiosk op daardie tydstip ritte kan verkoop. Dit sal beter wees om buite spitstye te herlaai op ‘n tyd wanneer jy nie jaag om betyds by jou bestemming te wees nie.

Slimkaartkioks is oop vanaf 05:00 tot 20:00 en is geleë by die George Vervoerkern (Hub) in Cradockstraat, langs die burgersentrum in Yorkstraat, by die Blanco-driehoek en by die Garden Route Mall. Die kiosks verkoop Slimkaarte én herlaai kaarte met ritte.

Die netwerk van herlaaipunte in besighede regoor die dorp herlaai slegs kaarte. Kyk uit vir die “GO GEORGE vendor”-borde, of vir ’n volledige lys van alle herlaaipunte, besoek die GO GEORGE Facebook-blad of skakel die inbelsentrum by 0800 044 044. Agente is van 05:00 tot 20:00, sewe dae per week aan diens. Navrae kan ook per e-pos gestuur word aan info@gogeorge.org.za.

ONDERSKRIFTE:

 

Informing passengers 1

Spanne GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes beweeg tans tussen passasiers om hulle in te lig oor die voordele van die aankoop van groter bondels ritte op ‘n slag. Hier luister passasiers aandagtig na Nomsa Ginyigazi wat die potensiële besparings verduidelik terwyl hulle op ’n veilige afstand van mekaar wag vir hul bus in Cradockstraat.