Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Emergency Interruption of the Electricity Supply: Portion of George Industrial

EMERGENCY INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF GEORGE INDUSTRIAL

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF GEORGE INDUSTRIAL
FOUNDRY STREET, BRICK ROAD AND CLAY ROAD

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 19 APRIL 2024 FROM 08H00 TO 15H00 to do alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 22 APRIL 2024 FROM 08H00 TO 15H00.

*

NOOD ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN GEORGE INDUSTRIAL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN GEORGE INDUSTRIAL
FOUNDRY STRAAT, BRICK WEG EN CLAY WEG

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 19 APRIL 2024 VANAF 08H00 TOT 15H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op MAANDAG 22 APRIL 2024 VANAF 08H00 TOT 15H00.