Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Emergency Interruption of the Electricity Supply: Portion of Rosemore

EMERGENCY INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF ROSEMORE

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF ROSEMORE
BEER, WOLTEMADE, MILLER STREETS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 31 MAY 2024 FROM 09H00 TO 16H00 to do alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

*

NOOD ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN ROSEMORE

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN ROSEMORE
BEER, WOLTEMADE, MILLER STRATE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 31 MEI 2024 VANAF 09H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.