Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE SCHEDULES ON NATIONAL WOMEN’S DAY

GO GEORGE SCHEDULES ON NATIONAL WOMEN’S DAY

Issued 1 Aug 2022

 

With National Women’s Day coming up on Tuesday 9 August, GO GEORGE passengers need to take note that the Saturday bus schedules will be followed on this public holiday.

For any enquiries, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or visit the GO GEORGE Facebook, or the web page (www.gogeorge.org.za) where all routes, maps and schedules can be viewed and downloaded.

 

PERSVRYSTELLING: GO GEORGE-SKEDULE OP VROUEDAG

Uitgereik 1 Aug 2022

 

Met Nasionale Vrouedag voor die deur, is dit belangrik vir GO GEORGE-passasiers om kennis te neem dat die Saterdagskedules gevolg sal word op hierdie openbare vakansiedag, Dinsdag 9 Augustus.

Vir enige navrae, skakel gerus die GO GEORGE-inbelkantoor by 0800 044 044, of besoek die GO GEORGE Facebook- of webblad (www.gogeorge.or.za) waar alle roetes, kaarte en skedules besigtig of afgelaai kan word.