Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE SCHEDULES ON UPCOMING PUBLIC HOLIDAYS

PRESS RELEASE: GO GEORGE SCHEDULES ON UPCOMING PUBLIC HOLIDAYS

With several public holidays coming up, GO GEORGE calls on passengers to take note of the schedules that will be followed on these days.

Over the Easter weekend, on Friday the 7th of April and on Monday the 10th of April 2023, the Saturday schedule will apply on all routes.

On both Freedom Day (Thursday 27 April) and Workers’ Day (Monday 1 May), the Saturday schedule will also be followed.

For any enquiries or assistance with trip planning, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or visit the GO GEORGE Facebook page for the latest news.

PERSVRYSTELLING: GO GEORGE-SKEDULES OP KOMENDE VAKANSIEDAE

Met verskeie openbare vakansiedae voor die deur, vestig GO GEORGE passasiers se aandag op die skedules wat op hierdie dae gevolg sal word.

Oor die Paasnaweek sal die busse op Vrydag 7 April en op Maandag 10 April 2023 volgens die Saterdagskedule loop.

Op Vryheidsdag (Donderdag 27 April) sowel as Werkersdag (Maandag 1Mei) sal die Saterdagskedule ook gevolg word.

Vir enige navrae of hulp met ritbeplanning, skakel gerus die GO GEORGE-inbelkantoor by 0800 044 044, of besoek die GO GEORGE Facebook-blad vir die jongste nuus.