Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: HANSMOESKRAAL

INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: HANSMOESKRAAL

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

HANSMOESKRAAL

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  THURSDAY 24 FERBRUARY  2022  FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 25 FEBRUARY 2022 FROM  09H00 TO 16H00

Enquiries: A Titus Tel:  044 874 3917

***

ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: HANSMOESKRAAL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

HANSMOESKRAAL

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  DONDERDAG 24 FEBRUARIE  2022 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan wordgedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 25 FEBRUARIE 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00

Navrae: A Titus Tel:  044 874 3917