Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: MARAISKAMP

INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: MARAISKAMP

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

MARAISKAMP:

MAKRIEL, FISKAAL, GALJOEN, GARNAAL, KRUPER, KABELJOU, GEELBEK, MARLYN, PERLEMOEN, KLOOF, ROMAN, SARDIEN, MAIN STREETS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  THURSDAY 24 FEBRUARY  2022  FROM  09H00 TO 12H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Enquiries: K JOUBERT Tel:  044 874 3917

***

ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: MARAISKAMP

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

MARAISKAMP:

MAKRIEL, FISKAAL, GALJOEN, GARNAAL, KRUPER, KABELJOU, GEELBEK, MARLYN, PERLEMOEN, KLOOF, ROMAN, SARDIEN, MAIN STRATE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 24 FEBRUARIE  2022 VANAF  09H00 TOT 12H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Navrae: K JOUBERT Tel:  044 874 3917