Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF GEORGE EAST

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF GEORGE EAST

BOKMAKIERIE & HAMMERKOP STREETS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  WEDNESDAY 23 FEBRUARY  2022  FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 24 FEBRUARY  2022 FROM  09H00 TO 16H00.

Enquiries: G LEONIE Tel:  044 874 3917

***

KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE  VAN GEORGE- OOS

BOKMAKIERIE & HAMMERKOP STRAATE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 23 FEBRUARIE  2022 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan wordgedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 24 FEBRUARIE  2022 VANAF 09H00 TOT 16H00.

Navrae: G LEONIE Tel:  044 874 3917