Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED ELECTRICITY SUPPLY INTERRUPTION – HOEKWIL

PLANNED ELECTRICITY SUPPLY INTERRUPTION – HOEKWIL

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF HOEKWIL

HOEKWIL ROAD, DUIF ROAD, BITOU ROAD

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY 20 AUGUST  2022 FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on SUNDAY 21 AUGUST 2022 FROM  09H00 TO 16H00

Issued by George Municipality

17 August 2021

***

BEPLANDE ELEKTRISITEITSVOORSIENING ONDERBREKING – HOEKWIL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE  VAN HOEKWIL

HOEKWIL WEG, DUIF STR, BITOU WEG

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  SATERDAG 20 AUGUSTUS  2022 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SONDAG 21 AUGUSTUS 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00

Uitgereik deur George Munisipaliteit

17 Augustus 2021