Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED EMERGENCY POWER SUPPLY INTERRUPTION: PORTION OF THEMBALETHU

PLANNED EMERGENCY POWER SUPPLY INTERRUPTION: PORTION OF THEMBALETHU

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF THEMBALETHU

ZONE 6

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 27 JULY  2022 FROM  09H00 TO 18H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 28 JULY  2022 FROM  09H00 TO 18H00

Issued by George Municipality

26/7/2022

***

BEPLANDE NOODKRAGVOORSIENING ONDERBREKING: GEDEELTE VAN THEMBALETHU

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN THEMBALETHU

ZONE 6

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 27 JULIE  2022 VANAF  09H00 TOT 18H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 28 JULIE  2022 VANAF 09H00 TOT 18H00

Uitegereik deur George Munisipalitiet

26/7/2022