Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Courtenay Street

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: COURTENAY STREET

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
COURTENAY STREET
PRE-CAP CENTER

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 02 FEBRUARY 2024 FROM 22H00 TO 04H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: COURTENAY STRAAT

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
COURTENAY STRAAT
PRE-CAP CENTER

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 02 FEBRUARIE 2024 VANAF 22H00 TOT 04H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.