Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Interruption of the Electricity Supply: Portion of Bergsig

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: PORTION OF BERGSIG

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF BERGSIG
2ND STR, KNYSNA RD, MANN STR, AMANDEL STR, REGHOEK STR, BOTHA STR

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 06 JUNE 2024 FROM 09H00 TO 15H00 to do alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 07 JUNE 2024 FROM 09H00 TO 15H00.

*

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER: GEDEELTE VAN BERGSIG

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN BERGSIG
2DE STR, KNYSNA WEG, MANN STR, AMANDEL STR, REGHOEK STR, BOTHA STR

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 06 JUNIE 2024 VANAF 09H00 TOT 15H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 07 JUNIE 2024 VANAF 09H00 TOT 15H00.