Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF BLANCO

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF BLANCO

GEORGE STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 08 FEBRUARY 2023  FROM  09H00 TO 15H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 09 FEBRUARY 2023 FROM  09H00 TO 15H00.

Issued by George Municipality

6 Feb 2023

***

BEPLAANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN BLANCO

GEORGE STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 08 FEBRUARIE 2023 VANAF  09H00 TOT 15H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 09 FEBRUARIE 2023 VANAF 09H00 TOT 15H00.

Uitgereik deur George Munisipaliteit

6 Feb 2023