Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY PORTION OF DENNEOORD

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY PORTION OF DENNEOORD

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF DENNEOORD
11TH AVENUE, DALIA SOUTH, AFFODIL AVENUE, NEW WATER WORKS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 30 SEPTEMBER 2022 FROM 09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 03 OCTOBER 2022 FROM 09H00 TO 16H30.

Issued by George Municipality
28 Sept 2022

*

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER GEDEELTE VAN DENNEOORD

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN DENNEOORD
11DE LAAN, DALIA SUID, AFFODIL LAAN, NUWE WATER WERKE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 30 SEPTEMBER 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op MAANDAG 03 OKTOBER 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30.

Uitgereik deur George Munisipaliteit
28 Sept 2022