Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF GEORGE CENTRAL

PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY – PORTION OF GEORGE CENTRAL

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF GEORGE CENTRAL – MARKET STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SUNDAY 28 AUGUST 2022 FROM  08H30 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on SUNDAY 04 SEPTEMBER 2022 FROM  08H30 TO 16H00

***

BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRISITEITSVOORSIENING – GEDEELTE VAN GEORGE SENTRAAL

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN GEORGE CENTRAL – MARK STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SONDAG 28 AUGUSTUS 2022 VANAF  08H30 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SONDAG 04 SEPTEMBER 2022 VANAF 08H30 TOT 16H00